Nieuws uit de Wijk

Wijkveiligheidsteam waakt!

Na de succesvolle lancering eind vorig jaar en de verderzetting met het zomertoezicht tijdens de afgelopen vakantieperiode, staat het wijkveiligheidsteam opnieuw klaar voor de preventieve toezichtsactie donkere dagen.

De gezellige drukte in de winkelstraten tijdens de eindejaarsperiode en de daaropvolgende start van de koopjes, zorgt er helaas ook voor dat het aantal gauwdiefstallen en andere vormen van overlast stijgen. Om de winkelende burgers en de handelaars toch een veiliger gevoel te geven, geeft de dienst Integrale Veiligheid binnenkort weer het startschot voor de preventieve toezichtsactie. Het wijkveiligheidsteam, bestaande uit gemeenschapswachten en inspecteurs van de lokale politie, zorgt tijdens de drukste periodes in de centra van Asse en Zellik voor een verhoogde aanwezigheid en zichtbaarheid. Daarnaast zullen ze zoals steeds ook aanwezig zijn op de wekelijkse markt en op de kerstmarkt. Zij zullen winkelende inwoners er attent op maken extra waakzaam te zijn en goed op hun bezittingen te letten. Het wijkveiligheidsteam zal ook een bezoekje brengen aan de handelaars, zodat ze vragen en mogelijke problemen sneller kunnen doorgeven en behandelen.

Aarzel niet om uw wijkinspecteur of gemeenschapswacht aan te spreken indien u ze spot tijdens hun ronde!

Wat is gauwdiefstal?

Gauwdiefstal is te omschrijven als het ongemerkt wegnemen van voorwerpen of het ongemerkt wegnemen uit voorwerpen die op het lichaam worden gedragen. Gauwdieven zijn veelal actief op druk bezochte plaatsen zoals winkelstraten, markten of de haltes van het openbaar vervoer. Door het opvolgen van enkele adviezen, kunt u de kans verkleinen dat u slachtoffer wordt van een gauwdiefstal.

Gauwdiefstal voorkomen

 • Uw persoonlijke papieren die u niet verplicht bij u moet hebben, laat u beter thuis.
 • Neem tevens zo weinig mogelijk geld mee en betaal zo veel mogelijk met bankkaarten, een veilig betaalmiddel.
 • Uw portefeuille bewaart u best in een gesloten tas. Laat de inhoud van uw portefeuille zo weinig mogelijk zien.
 • Bewaar uw bankkaarten, sleutels en documenten met uw adres niet samen.
 • De code van uw bankkaart mag u nooit in uw portefeuille bewaren. Probeer deze uit het hoofd te leren.
 • Sluit uw (hand-)tas goed af en draag ze tussen arm en lichaam met de sluiting naar binnen gekeerd. Houd uw handtas steeds in het oog.
 • Houd uw abonnement, rittenkaart of geld klaar bij het opstappen op bus, tram, trein of metro. Op die manier moet u uw portefeuille niet bovenhalen.
 • Gauwdieven hebben vaak helpers die voor afleiding zorgen of er met de buit vandoor gaan. Wees waakzaam bij toevallige botsingen of wanneer er zonder reden plots opschudding ontstaat.

Werd u slachtoffer van gauwdiefstal?

 • Bent u uw Belgische identiteitskaart, paspoort of verblijfstitel verloren of werd deze gestolen? Bel gratis naar DOC STOP op het nummer 00800 2123 2123 en blokkeer uw kaart.
 • Wanneer u uw bankkaarten verliest of wanneer u een diefstal vermoedt, kan u dit best zo snel mogelijk melden bij CARD STOP op het nummer 070 344 344.
 • Doe steeds aangifte bij uw lokale politie.

Meer info?

Dienst Integrale Veiligheid
elke.willemse@asse.vera.be
t 02 466 18 03

TROTTOIRS SNEEUWVRIJ

De overvloedige sneeuwval van de voorbije jaren indachte, herinnert het bestuur u graag even aan de verplichting om uw voetpad voor uw woning sneeuw- en ijsvrij te houden, zodat voetgangers en postbodes vrije doorgang hebben.

Deze bepaling werd opgenomen in de Algemene Politieverordening van 23 mei 2005, afdeling 8 - Bijzondere bepalingen die in acht dienen te worden genomen bij sneeuw of vrieskou,ijs,ijzel. Overtredingen van deze politieverordening kunnen bestraft worden met een administratieve boete van maximum € 250.

De sneeuw die van het voetpad wordt verwijderd, moet opgehoopt worden aan de rand en mag in geen geval op de rijweg worden gegooid.

Iedere burger moet dus zélf het trottoir voor zijn woning sneeuw- en ijsvrij houden! In gebouwen met meerdere appartementen staan de bewoners van het gelijkvloers in voor deze taak, of, indien onbewoond, de bewoners van de eerste verdieping enz. Als er een huisbewaarder of syndicus voor het gebouw is aangesteld, dan is deze verantwoordelijk voor de sneeuw- en ijzelbestrijding. Bij onbewoonde gebouwen en langs niet-bebouwde percelen rust deze verplichting op de eigenaars.

Enkele tips:

 • Ga de sneeuw te lijf met een borstel en/of sneeuwschep. Vooral wanneer de sneeuw nog niet betreden is, is dit de gemakkelijkste oplossing. Veeg de sneeuw niet in de goot maar laat hem liggen op de stoeprand. Op die manier vormt de sneeuw een barrière voor het smeltwater dat naar de riolering loopt;
 • Is je trottoir na een veegbeurt nog niet volledig ijsvrij? Strooi dan een beetje strooizout op de overgebleven ijsplekken. Denk echter aan het milieu: maak matig gebruik van strooizout en strooi enkel zout op plaatsen waarover gelopen en/of gereden wordt (en dus niet in de bermen of grachten). Strooizout heeft immers pas effect wanneer erover wordt gelopen/gereden. Verwijder de ontdooide smurrie voor het opnieuw kan aanvriezen;
 • Houd rekening met (brom)fietsers. Gooi bij het vrijmaken van je oprit geen sneeuw op het fietspad;
 • Denk aan de postbode. Een sneeuw- en ijsvrij trottoir voor je brievenbus maakt zijn/haar job heel wat veiliger;
 • Wees solidair met je buren indien zij niet in staat zijn om zelf sneeuw te ruimen.

Meer info?

Dienst integrale veiligheid
integraleveiligheid@asse.vera.be
integraleveiligheid@asse.vera.be
t 02 466 18 03

Integrale veiligheid lanceert preventief toezicht zomermaanden

In navolging van de toezichtactie tijdens de eindejaarsperiode, start het wijkveiligheidsteam een preventieve actie tijdens de zomermaanden.

Traditioneel komen er bij onze veiligheidsdiensten immers heel wat klachten binnen aangaande lawaaihinder, sluikstorting en overlast op plaatsen waar veel volk samenkomt tijdens de vakantieperiode. Ter preventie van deze klachten en als respons op de vraag naar meer blauw op straat, zullen wijkinspecteurs van onze lokale politie en gemeenschapswachten verscherpt toezicht houden op overlastgevoelige plaatsen in de gemeente.

Daarnaast heeft deze actie tot doel om ook het winkelen en wandelen in de winkelcentra van onze gemeente aangenamer en veiliger te laten verlopen voor de inwoners. Vanaf de start van de koopjesperiode in juli, zal u onze wijkinspecteurs en gemeenschapswachten dan ook regelmatig zien opduiken in en rondom de winkelstraten. Door de aanwezigheid van de wijkveiligheidsteams worden mogelijke daders afgeschrikt, en wordt gestreefd naar een verhoogd veiligheidsgevoel van de burger.

Wij wensen u alvast een veilige vakantie toe!

Meer info? Dienst Integrale Veiligheid, tel. 02 466 18 03, integraleveiligheid@asse.vera.be