Gemeenschapswachten

Gemeenschapswachten Asse

Werking?

Met de wet van 15 mei 2007 tot instelling van de functie van gemeenschapswacht werd een niet-politioneel veiligheidsberoep in het leven geroepen. Ook in Asse werden twee gemeenschapswachten (voorheen gekend als stadswachten) aangeworven voor het uitoefenen van toezicht op het openbaar domein. Jeroen en Daniel zijn geresideerd in het wijkkantoor van de politie AMOW op de Brusselsesteenweg te Zellik.

Ze zijn belast met veiligheids- en preventieopdrachten, gericht op het verhogen van het (subjectieve) veiligheidsgevoel van de burgers. De gemeenschapswachten dienen een vertrouwensrelatie met de burgers op te bouwen teneinde spontaan klachten, meldingen en suggesties te regenereren. Door hun aanwezigheid en toezicht op het openbaar domein kunnen zij eveneens een ontradend effect hebben op potentiële daders.

Zij signaleren eveneens de problemen waarmee ze te maken krijgen aan de gemeentelijke diensten of aan de politie. Zij dienen overlast en criminaliteit te helpen voorkomen door het uitvoeren van volgende activiteiten :

  • Het sensibiliseren van het publiek aangaande de veiligheid en de criminaliteitspreventie (verspreiden van folders en informatie);
  • Het informeren van burgers om het veiligheidsgevoel te verzekeren, het informeren en signaleren aan de bevoegde diensten van problemen op vlak van veiligheid, milieu en wegennet;
  • Het informeren van automobilisten over het hinderlijk of gevaarlijk karakter van verkeerd parkeren en hen sensibiliseren met betrekking tot het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en het correct gebruik van de openbare weg, alsook het helpen van kinderen, scholieren, gehandicapten en ouderen bij het veilig oversteken;
  • Het uitoefenen van toezicht op personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid bij evenementen of activiteiten georganiseerd door de gemeente of een andere openbare overheid;

Zij oefenen hun taken uit op de openbare weg en openbare plaatsen;

De gemeenschapswachten kunnen ook optreden in andere gemeenten van de politiezone waartoe ze behoren, in provinciale parken en op de infrastructuur van de openbare vervoersmaatschappij.

U herkent de gemeenschapswachten aan hun paarse uniform (niet te verwarren met de parkeerwachters). Zij dragen hun identificatiekaart ten allen tijde bij zich.

De gemeenschapswachten worden aangestuurd door de coördinator integrale veiligheid en door de teamchefs van de wijkwerking van de lokale politie.

Gemeenschapswachten:

Daniel Depypere, Jeroen Sacré

Diensthoofd : Elke Willemse

Waar?

Centrum voor Integrale Veiligheid
Brusselsesteenweg 551
1731 Zellik
Tel. 0473 57 03 13
wijkzellik@amow.be