Integrale veiligheid

klik hier voor meer informatie

Gemeenschapswachten

Gemeenschapswachten Asse

Werking?

Met de wet van 15 mei 2007 tot instelling van de functie van gemeenschapswacht werd een niet-politioneel veiligheidsberoep in het leven geroepen. Ook in Asse werden twee gemeenschapswachten (voorheen gekend als stadswachten) aangeworven voor het uitoefenen van toezicht op het openbaar domein. Jeroen en Daniel zijn geresideerd in het wijkkantoor van de politie AMOW op de Brusselsesteenweg te Zellik.

Lees meer →

Probleembox

Probleemboxen Asse

Sinds enige tijd vindt u in het straatbeeld van onze gemeente verscheidene witte brievenbussen met de tekst 'Probleem' erop.

Lees meer →

Nieuws uit de Wijk

Wijkveiligheidsteam waakt!

Na de succesvolle lancering eind vorig jaar en de verderzetting met het zomertoezicht tijdens de afgelopen vakantieperiode, staat het wijkveiligheidsteam opnieuw klaar voor de preventieve toezichtsactie donkere dagen.

Lees meer →

VIN - VeiligheidsInformatieNetwerk

Vin vergadering 25

VIN brengt wijkagent en buurt dichter bij elkaar.

Een aanvullend paar ogen en oren. Zo zou je de wijkverantwoordelijken kunnen noemen die door de wijkagenten in Asse en Zellik werden uitgezocht om het pas opgerichte "VeiligheidsInformatieNetwerk" (VIN) uit te maken. Doel is de contacten tussen de wijkinspecteurs en inwoners gestructureerder te laten verlopen en zo sneller en beter te kunnen inspelen op vragen en problemen van burgers.

Lees meer →