Trajectcontrole

Trajectcontrole werking

Verkeerscamera's worden slimmer
Een nieuw systeem "trajectcontrole" moet snelheidscontrolesovertredingen eerlijker bestraffen?


Flitspalen zijn een gekend en normaal straatbeeld geworden. Binnenkort zullen snelheidsduivels ook trajectcontrole leren kennen. In Gentbrugge toopt een eerste proef. In Nederland zijn er reeds een tijdje proefnemingen aan de gang.

Trajectcontrole betekent eigenlijk dat de snelheid wordt gemeten over een traject tussentwee meetpunten.
Dan heeft het geen zin meer om juist voor een flitspaal nog snel te remmen, want het is de gemiddelde snelheid die telt.

De trajectcontrole is eigenlijk een behoefte.

Inderdaad niet de bestuurder die uitzonderlijk iets te snel rijdt ter hoogte van een flitspaal dient geviseerd te worden. Bij een trajectcontrole zal blijken dat deze bestuurder éénmalig iets te snel reed en zo een misschien een te zware straf ontlopen.

De snelheidsduivel zal het veel moeilijker krijgen.

De trajectcontrole ontlopen is immers niet zo eenvoudig als remmen ter hoogte van een flitspaal. Deze gevaarlijke bestuurder zal immers gans het traject zijn snelheid moeten aanpassen, zoniet volgt een verdiende boete.

Het systeem

Het systeem werkt op basis van detectielussen.

Als een voertuig over de lussen rijdt, sturen ze een signaal naar de camera, die een foto neemt van het voertuig. Dat gebeurt zowel aan het begin als op het einde van het traject. Van ieder voertuig worden er dus twee foto's genomen die naar deverwerkingsenheid worden gezonden. Beeldbewerkingssoftware vergelijkt de voertuigen en nummerplaten.

Uit de opnames kan men berekenen hoelang het voertuig reed over het traject en dus ook welke de gemiddelde snelheid was. Ligt de gemiddelde snelheid hoger dan de toegelaten dat wordt er proces-verbaal opgesteld.

Daarenboven kunnen ook gestolen voertuigen en pechstrookrijders gedetecteerd worden. Dus ontsnappen wordt moeilijk.