Fietspooling

"Een alternatieve manier om kinderen op een veilige wijze, onder begeleiding en in groep van en naar de school te brengen."

In feite is elk woord in deze definitie belangrijk:

  • alternatief: de fiets een gezonde verplaatsingswijze die mee helpt om het autoverkeer te verminderen.
  • kinderen: dit systeem is hoofdzakelijk bestemd voor schoolgaande jeugd en meer bepaald de laatste twee jaar van het lager onderwijs.
  • veilig: heeft te maken met route, materiaal en voorbereiding
  • begeleiding: volwassene vrijwilligers die graag fietsen en bijkomend best de opleiding gemachtigde opzichter volgen .

Wat is veilig?

Veilig heeft te maken met een ganse reeks elementen, waaronder de voornaamste zijn:
De beste route met de veiligste oversteekbewegingen
Goede fiets die wettelijk in orde is
Goede zichtbaarheid (herkenbaar, kledij...)
Concrete afspraken met deelnemers (houding, route, tijd...)
Voldoende fietsvaardigheid
De begeleider als gemachtigde opzichter
Dus in feite heel wat zaken waar concreet dient aan gewerkt te worden.

Wie kan fietspooling opstarten en hoe?


De meest efficiënte en de meest aangewezen drijvende kracht is zeker het ouderscomité van een school omdat deze de beste contacten heeft met alle partijen.
Gesteund door een schooldirectie kunnen zij het beste de ouders bereiken. Het zijn immers niet de kinderen die moeten overtuigd worden, maar de ouders moeten voldoende vertrouwen krijgen om hun kinderen met de fiets los te laten op de openbare weg. Met de huidige verkeersproblematiek is het niet verwonderlijk dat er ersntige twijfel bestaat bij de ouders.
Uit het comité wordt best een beperkte groep geselecteerd die voor de praktische uitvoering zorgt tezamen met de andere organisaties, waaronder voornamelijk:
1. de schooldirectie onder vorm van logistieke steun voor de administratie en de contacten met de ouders en het gemeentebestuur
2. de politie onder vorm van:
- opleiding gemachtigde opzichter
- uitstippelen routes
- oefenen motoriek (hindernissenparcours)
- opzetten eerste administratie (fietspas en dergelijke...)
- daadwekelijke begeleidingssteun bijde opstart
- ervaring van andere scholen doorgeven.
3.Het Gemeentebestuur onder vorm van inschrijving van gemachtigde opzichter, logistieke en financiële steun voor het materiaal.
4. derden: materiaal (bvb serviceclubs), ervaring (bvb een organisatie als Langzaam verkeer).

Welke knelpunten?

De begeleiders hebben terecht enige twijfel. Zij begeleiden tenslotte de kinderen van iemand anders. Dit is een van de reden waarom de politie de eerste dagen meefietst, met name om de begeleider te laten voelen dat hij of zij het zeker aankan enerzijds en anderzijds naar het publiek toe duidelijk stellen dat de fietspooling officieel gesteund wordt.
Daarenboven krijgen zij iets meer bevoegdheid als gemachtigde opzichter en worden bijkomend verzekerd.

Het is moeilijk voor de ouders te vatten dat het zich verplaatsen in groep per fiets veiliger kan zijn. De zichtbaarheid garandeert immers meer aandacht van de andere weggebruikers.

Een drijvende kracht van het ouderscomité veegt alle andere bezwaren in een oogwenk van tafel.

In de zone? - Wat ging er vooraf?

Gemeenteschool Walfergem - Gemeenteschool De Boot te Opwijk - Ascanusinstituut te Asse-Ter-Heide - Sint Jozefschool te Wemmel: Zie bijgevoegde PDF-documenten

Vragen, informatie?

Langzaam verkeer

Politie AMOW - verkeersdienst

School "De Boot" te Opwijk

School Sint Jozef Wemmel

Mail:

politie - verkeersdienst@amow.be
gemeenteschool Walfergem - gbswalfergem@skynet.be
Ascanusinstituut Asse-Ter-Heide - ascanus1@pi.be
gemeenteschool De Boot Opwijk - info@gbsdeboot.be
Sint Jozef te Wemmel - st.jozefschool@scarlet.be

AMOW ©

Copyright 2014 - Lokale Politie - AMOW
Disclaimer
Privacy