Samenwerking PZ AMOW en gemeente Wemmel

Binnen de gemeente werd de dienst Integrale Veiligheid (iv) opgericht. PZ AMOW maakt als partner deel uit van het integraal veilgheidsbeleid

Bij de dienst integrale veiligheid kan u terecht voor:

 • aanvragen voor brandweercontroles
 • aanvragen voor trouwstoeten
 • problemen en onderhoud van speelpleintjes
 • het melden van allerlei overlast zoals honden, paarden, zwerfvuil,...
 • het melden van vernielingen van het straatmeubilair en de openbare weg
 • kansspelinrichtingen
 • informatie m.b.t. diefstal (in woningen, wagens,...), camerabewaking,...
 • verkeersveiligheid
 • "vakantietoezicht"
 • ...

Er zijn verscheidene projecten en acties lopende en/of gepland binnen het samenwerkingsverband iv, zoals:

 • foutparkeren aan scholen
 • blauwe zone (retributie!)
 • hondenpoepoverlast
 • sluikstort
 • huisnummers en overbevolking
 • paraboolantennes
 • VIN
 • autograveeractie (september 2015)
 • fietsgraveeractie
 • leegstandactie
 • ...

De gemeenschapswachten (zichtbaar in het straatbeeld in paars uniform) worden aangestuurd door de dienst iv .

Een voortdurende info-uitwisseling, overleg en afstemming met partners in de veiligheidsketen is van essentieel belang. Er vindt daarom, naast de vergaderingen van de kerngroep, regelmatig overleg plaats tussen de dienst integrale veiligheid van de gemeente, het aanspreekpunt integrale veiligheid van de lokale politie en de hoofdinspecteurs en teamchefs van de wijkwerking van de politie AMOW.