Samenwerking PZ AMOW en gemeente Asse

Binnen de gemeente werd een kerngroep integrale veiligheid opgericht, die als taak heeft :

  • het ontwikkelen en uitstippelen van een strategisch veiligheidsbeleid;
  • uitwerking van actieplannen;
  • zoeken naar draagvlak bij partners en het betrekken van de bevolking;
  • overleg en consensus met de verschillende partners;
  • controle op naleving van opdrachten.

Een voortdurende info-uitwisseling, overleg en afstemming met partners in de veiligheidsketen is van essentieel belang. Er vindt daarom, naast de vergaderingen van de kerngroep, regelmatig overleg plaats tussen de dienst integrale veiligheid van de gemeente, het aanspreekpunt integrale veiligheid van de lokale politie en de hoofdinspecteurs en teamchefs van de wijkwerking van de politie AMOW.