Concreet

De kadernota definieert integrale veiligheid als het concept om criminaliteit, overlast en verkeersveiligheid in al hun aspecten in een zo breed mogelijke context te benaderen. De kerngedachte hierbij is de permanente aandacht voor zowel proactie, preparatie, preventie, reactie en opvolging. Het specifieke karakter van deze aanpak bestaat erin dat men verder gaat dan het traditionele (politionele) beeld van de strijd tegen veiligheidsfenomenen. Integrale veiligheid veronderstelt dan ook een samenwerking tussen heel wat verschillende belanghebbenden.

Lees meer →