Inbraakpreventie

Waarom inbraakpreventie?

Inbrekers zijn vaak actief bij afwezigheid van de bewoners of gedurende het tweede deel van de nacht.
Meestal komt de inbreker langs de achterzijde van de woning, omdat hij hier discreet kan werken.
Een inbreker zoekt altijd naar het zwakste punt van de woning: een uitstekende cilinder, een open valraam, een slecht afgesloten deur,...
De meeste mensen denken onterecht dat hun woning inbraakveilig is.
Mits enkele eenvoudige maatregelen en aanpassingen kan u het risico op een inbraak aanzienlijk verkleinen.

Wat is een preventief advies?

De diefstalpreventieadviseur komt bij u thuis langs voor een advies op maat van uw woning.
U krijgt meer uitleg omtrent enkele organisatorische maatregelen, uw veilige leefgewoonten.
Nadien bekijkt de diefstalpreventieadviseur samen met u de woning, door de ogen van de inbreker en wijst u op de zwakke punten.
In sommige gevallen is elektronische beveiliging nodig als extra aanvulling op de voorgaande maatregelen.
U krijgt een schriftelijk beveiligingsadvies waarmee u aan de slag kan om uw woning inbraakveiliger te maken.
Heeft u bouwplannen? Ook advies op plan is mogelijk.

Voor wie?

Iedere inwoner van de PZ AMOW kan bij de preventiedienst een gratis en neutraal diefstalpreventieadvies aanvragen.
De medewerkers van de preventiedienst zijn hiervoor speciaal opgeleid en zijn eveneens op de hoogte van de huidige preventietechnieken.
Het diefstalpreventieadvies blijft niet enkel beperkt tot woningen.
Ook zelfstandigen, bedrijven, scholen, jeugdlokalen, ... kunnen beroep doen op onze diensten.

Hoe aanvragen?

Telefonisch of via mail.

Contactpersoon

Voor grotere groepen worden ook voordrachten over inbraakbeveiliging verzorgd.
Wenst u een avond omtrent inbraakpreventie te organiseren?
Neem contact op met:

Dorien De Nijs, Consulent

02/456.08.81

dorien.denijs@police.belgium.eu