Inname Openbare Weg

Voortaan worden de wegwerkzaamheden ingevoerd op de website "inname openbare weg".

Deze site kan aangevuld worden door de gemeenten, door de politie en door de brandweer. Hierdoor bekomt men een vollediger beeld. Het betreft niet dezelfde site als deze van het bevoegde Ministerie. Deze geeft eerder algemene informatie over werken op gewestwegen en provinciewegen weer.

Zoals voorheen blijft men de specifieke werken in de zone weergeven op deze pagina, gelinkt aan deze algemen site. Ook de activiteiten die hinder veroorzaken zullen na verloop van tijd worden weergegeven. De site werd vernieuwd en zal binnenkort nog uitgebreid worden.


Ga je via de de onderstaande lijst hoef je gewoon te klikken op het icoon "werken". Eens je op de site bent:
1. krijg je een scherm waar je kiest voor consulteren en vervolgens de gemeente aangeeft:
2. Vervolgens klik je op kaart en dan duid je de periode aan die je wilt consulteren. Je krijgt dan alle ingevoerde werken tot het einde van de periode. Je gaat vervolgens met de met de muisaanwijzer over de icoon die je wilt raadplegen voor de details.

Probeer de site