Personeel

Takenpakket

1. Beheer van het verlof en ziekteverlof van het personeel

2. Verwerking gegevens voor de weddes

3. Voorbereiden van alle dossiers personeel voor het politiecollege en de politieraad.

4. Beheer medische gegevens - arbeidsgeneeskunde

5. Aanwervingprocedure - samenstelling en uitvoering selectiecommissies.

6. Behandeling mobiliteitsdossiers

7. Contact vragen arbeids- en sociale reglementeringen

8. Opvolging evaluatiedossiers

Diensthoofd

Van den Bossche Marga
Adviseur
1780 Wemmel
Dries 77
02/456.84.83
marga.vandenbossche@police.belgium.eu

Assistenten

Van den Winckel Annick - - annick.vandenwinckel@police.belgium.eu

Phulmati Decostere - - phulmati.decostere@police.belgium.eu