Logistiek - Juridische Dienst - Financiën

De juridische dienst stelt zich tot doel de rechten van de politie te vrijwaren.

FUNCTIES:

Beheren van alle dossiers in de gerechtelijke sfeer

Adviserend optreden naar het bestuur en naar alle diensten binnen de politiezone

Verantwoordelijk voor het beheer van de verzekeringsdossiers

Zorgt voor de juridische ondersteuning van de verschillende diensten binnen de politie en in het bijzonder staat zij de logistieke- en financiële dienst bij inzake de aankoopdossiers (conformiteit met de wet op de overheidsopdrachten)

Bestuderen van de nieuwe wetten, omzendbrieven, Koninklijke Besluiten, richtlijnen en verordeningen die van belang zijn voor de goede werking van de lokale politie.
Adviseren van de beleidsorganen en de korpschef. Opstellen van richtlijnen en actieschema's

Onderhandelen en afsluiten van contracten alsmede de opvolging van alle lopende contracten aangegaan door de PZ AMOW

Voorbereiding en eindafhandeling van juridische dossiers die aan de politieraad of het politiecollege worden voorgelegd

Logistiek

De logistieke dienst staat in voor de aankoop en het beheer van de materiële middelen die de efficiënte werking van de politiezone mogelijk maken.

FUNCTIES:

Inventarisering van het politiepatrimonium

Onderhoud en verbetering infrastructuur

De zorg voor de voortdurende beschikbaarheid van het korpsmaterieel een de logistieke inzetbare middelen.

De aankoop- en verdeling van kantoormateriaal.

Behoefteanalyse voor allerlei materiaal.

Onderzoek prijs/kwaliteit voor geplande aankopen.

Opstellen van lastenboeken.

Het onderhouden van de contacten met allerlei leveranciers en andere dienstverlenende ondernemingen.

Runnen van het wagenpark, bijhouden onderhoudskalenders, boorddocumenten .....

Administratieve dossiers en opvolging van schadegevallen

Beheer van het onderhoudsmateriaal, taakverdeling en beurtrol onderhoudspersoneel

Voorbereiding en afhandeling van de aankoopdossiers die aan de politieraad of het politiecollege worden voorgelegd.

DIENSTHOOFD

Van Geyt Kim
Tel: 02/456 84 82 - Fax: 02/456 84 81
E-mail: kim.van.geyt@amow.be

ASSISTENTE

Vanderstappen Carla
Tel: 02/456 84 80 - Fax: 02/456 84 81
E-mail: carla.vanderstappen@amow.be

Roosemont Florence
Tel: 02/456 84 85 - Fax: 02/456 84 81
E-mail: florence.roosemont@amow.be

Financiën

FUNCTIES:

Voorbereiding en opstellen van de politiebegroting

Het opvolgen van de begroting en de facturatie

Het opmaken van de jaarrekening

Instaan voor de administratieve behandeling en opvolging van alle loon- en vergoedingsadministratie

Dagdagelijkse boekhoudkundige verplichtingen zoals het opmaken van bestelbons, het registreren van binnenkomende facturen, het voorbereiden van betalingsmandaten.

Voorbereiding en eindafhandeling van financiële dossiers die aan de politieraad of college worden voorgelegd.

Financieel advies verlenen aan de korpschef, politieraad en politiecollege

DIENSTHOOFD

Bijzondere rekenplichtige: Kelchtermans Katrijn
Tel: 02/456 84 84 - Fax: 02/456 84 81
E-mail: katrijn.kelchtermans@police.belgium.eu

BOEKHOUDSTER

Electeur Leen
Tel. 02/456 84 86 - Fax 02/456 84 81
E-mail:leen.electeur@police.belgium.eu