Intern Toezicht

Takenpakket

1. Behandeling klachten en tuchtdossiers

2. Audits

3. Toezicht op taakuitvoering door de politieambtenaren

Personeelsleden

Christophe Ottoy
Commissaris
tel: 052 36 58 71
fax: 052 36 58 79
PZ.HaV-PACE.DIT@police.belgium.eu

Christophe Vander Elstraeten
Hoofdinspecteur
tel: 052 36 58 70
fax: 052 36 58 79
PZ.HaV-PACE.DIT@police.belgium.eu

Vicky Stadhouders
Administratieve bediende - assistente
tel: 052 36 58 78
fax: 052 36 58 79
PZ.HaV-PACE.DIT@police.belgium.eu