Verbod op gebruik van drinkwater voor niet-noodzakelijke toepassingen

Ons land kampt al enige tijd met uitzonderlijke aanhoudende droogte.
Kaat Boon, wnd. gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant, heeft een politiebesluit uitgevaardigd dat o.m. in Asse van toepassing is en dat het gebruik van drinkwater verbiedt voor niet-noodzakelijke toepassingen.

Het verbod gaat in vanaf maandag 23 juli 2018 voor onbepaalde tijd en geldt o.m.:

  • voor het besproeien van velden, binnenplaatsen, grasperken en tuinen, tenzij in het kader van de normale activiteiten van land- en tuinbouwondernemingen;
  • voor het besproeien van daken, gevels, tenten, luifels en sportterreinen;
  • voor het reinigen van straten, straatgreppels, stoepen, voetpaden en riolen;
  • voor het afspuiten van motorvoertuigen, aanhangwagens en opleggers, tenzij in het kader van de normale activiteiten van daartoe gespecialiseerde ondernemingen en in de gevallen waar het afspuiten in de regeling of vergunning is opgelegd;
  • voor het vullen of bijvullen van particuliere zwem- en plonsbaden (> 100 liter), van vijvers en het bevoorraden van fonteinen;

in de onderneming, voor doeleinden die niet absoluut noodzakelijk zijn voor het personeel of het productieproces of de bedrijfsactiviteiten.