Afhandelingsprocedure verkeersinbreuken

De federale regering besliste om de afhandelingsprocedure van bepaalde verkeersinbreuken (onmiddellijke inningen) via Bpost te laten verlopen en niet meer via de politie.
Hierdoor kunnen wij als lokale politie niet meer tussenkomen in uw dossier en heeft het geen zin om ons hieromtrent te contacteren.
Wanneer u als verkeersovertreder wenst te reageren op een proces-verbaal kan dit ofwel via de website ofwel telefonisch:

Via de website: Indien u de overtreding erkent, kan deze betaald worden via een overschrijving of rechtstreeks op de website www.verkeersboeten.be. (www.amendesroutières.be)
Indien de eigenaar niet de overtreder is (u heeft bijvoorbeeld uw voertuig uitgeleend aan iemand anders), kan u via de website reageren en/of een document uitprinten om de identiteit van de overtreder te melden (dit kan maximaal twee maal).
Indien u niet akkoord gaat met de vaststellingen in het PV, kan u (maximaal 1 maal) via de website de feiten betwisten.
Bezwaar kan ook via een document, enkel te verkrijgen op de site, kenbaar gemaakt worden.
Dit kan u dan eventueel uitprinten en per post opsturen naar het adres Verkeersboetes - Postbus 30046 - 1000 BRUSSEL.

Telefonisch: Men kan u ook verderhelpen op het 4-talig Call-center van bpost op telefoonnumer 02/ 278 55 60.

Opgelet: Bij niet-betaling van de boete zal het verschuldigde bedrag met elke aanmaning stelselmatig verhoogd worden.

Natuurlijk hopen wij dat u als veilige chauffeur hiermee niet geconfronteerd zal worden!