Nieuwe amnestieperiode voor wapens

Om een beter zicht te krijgen op wapens die zonder de nodige vergunningen in het bezit zijn van burgers, heeft de Federale Overheid een nieuwe amnestieperiode ingevoerd.
Deze periode start op 01/03/2018 en eindigt op 31/12/2018.
Personen die een vergunningsplichtig wapen bezitten zonder vergunning, kunnen dit wapen aangeven, laten registeren en alsnog laten vergunnen of laten neutraliseren.
Voor meer inlichtingen gelieve contact op te nemen met INP Griffet via het nummer 052/39 96 44 of via onderstaand mail-adres:
Michael.Griffet@police.belgium.eu
Het is niet de bedoeling dat men zich spontaan met een wapen aanbiedt aan het politieloket.