Aan jonge mensen die iemand verloren hebben in hun naaste omgeving

Rouwkost kaartje voorkant emt marge

UPDATE: deze enquête is nu afgesloten, bedankt aan iedereen die deze heeft ingevuld en/of gedeeld. Vanaf 15 december is de website online.

Als slachtofferbejegenaar bij de politie tracht ik een eerste opvang te bieden aan nabestaanden na een plots en traumatisch overlijden om hen vervolgens door te verwijzen naar de hulpverlening.
Ik heb ervaren dat dit vooral met jonge mensen (13 - 23 jaar) om diverse redenen niet altijd evident is.

Daarom wil ik, samen met enkele jonge nabestaanden, een website uitwerken met de bedoeling deze leeftijdsgroep te ondersteunen.
De bedoeling is het verstrekken van praktische informatie over de werking van politie en het gerecht in deze situaties.
Ook wordt hierin beschreven wat kan helpen om met het verlies om te gaan en tenslotte worden de verschillende hulpverleningsmogelijkheden voorgesteld.

Heb je zelf een verlies ervaren van iemand uit je directe omgeving en/of wil je mee helpen aan deze website door je ervaring te delen?
Vul dan onderstaande korte vragenlijst volledig ANONIEM in.
Er zijn geen verkeerde antwoorden.
Je kan deze Facebook-post ook altijd delen als je wilt helpen.

De vragenlijst kan ingevuld worden tot 30 september 2017 via onderstaande link:
http://kwiksurveys.com/s/IUIuEJXG

Luc De Geyndt
Verantwoordelijke slachtofferbejegening PZ AMOW