Vacature consulent

Vacature

Hieronder meer gegevens over onze vacature :

FUNCTIEBESCHRIJVING

 • De consulent maakt deel uit van de preventiedienst en werkt op zelfstandige basis een aantal preventieprojecten uit die aansluiten bij de opdrachten van de lokale politie. Een belangrijke taak is het verlenen van diefstalpreventieve adviezen bij inwoners aan huis, op bouwplan, aan KMO's en handelszaken en tijdens infoavonden of jaarmarkten. Bijgevolg is het werkregime variabel, met hoofdzakelijk dagdiensten maar occasioneel ook avond- of weekendwerk.
 • De consulent neemt ook nieuwe initiatieven inzake integrale veiligheid en preventie op verschillende domeinen (drugs, alcohol, en andere) en werkt deze projectmatig en in partnerschap uit. Er wordt een nauwe samenwerking verwacht met de (geüniformeerde) collega's en met interne en externe partners om bij te dragen aan een geïntegreerd preventiebeleid. Tevens zal hij/zij de preventieboodschap uitdragen bij alle collega's van de politiezone.
 • De consulent verzorgt de dagelijkse aansturing van de klusjesman van de zone en fungeert hierbij ook als gebouwverantwoordelijke.
 • De consulent functioneert in beginsel onder de beleidsofficier, maar kan naargelang de opdracht ook aangestuurd worden door het aanspreekpunt integrale veiligheid binnen de politiezone of het diensthoofd Logistiek.
 • Er is een opleiding en training-on-the-job voorzien.

1 vacante betrekking.
Werkplaats: Zone 5 Mollem 230 - 1730 Asse.
Datum van indiensttreding: De datum van indiensttreding is te bepalen met de kandidaat
.

SPECIFIEKE VOORWAARDEN VERBONDEN AAN DEZE FUNCTIE

Houder zijn van een diploma of getuigschrift dat ten minste evenwaardig is met die welke in aanmerking worden genomen voor de aanwerving in de betrekkingen van niveau B.

GEWENST PROFIEL

Algemeen competentiemodel voor niveau B.
Specifieke vereisten voor de betrekking:

Vereiste kennis en ervaring, attitudes en vaardigheden

 • Zelfstandig kunnen werken
 • In teamverband kunnen werken
 • Creatief en flexibel zijn
 • Projectmatig kunnen werken, plannen en organiseren
 • Problemen kunnen detecteren, analyseren en oplossen
 • Integer, discreet, loyaal en betrouwbaar zijn
 • Communicatief sterk (schriftelijk en verbaal)
 • Tweetalig zijn is een groot pluspunt (Nederlands/Frans)
 • In het bezit zijn van een rijbewijs B
 • Dienstverlenend en klantvriendelijk ingesteld zijn
 • Initiatief nemen en blijk geven van doorzettingsvermogen
 • Nauwgezet en stipt kunnen werken
 • Dienstoverschrijdend kunnen denken
 • Beschikken over attest "Basiscursus diefstalpreventieadviseur" is een pluspunt
 • Bij afwezigheid van het attest bereid zijn de opleiding te volgen en te slagen in de opleiding
 • Goede kennis van informaticatoepassingen (o.a. ISLP, Word, Excel, Powerpoint)
 • Theoretische kennis van het politiewerk en de politieorganisatie is een pluspunt

Kandidaten die geslaagd zijn in de cognitieve testen bij de Federale Politie zullen uitgenodigd worden voor een schriftelijke test en interview in de zone.

Uiterste inschrijvingsdatum: 27 april 2017

Inschrijven kan via de site van de federale politie: http://www.jobpol.be/home/preview_monolingual/id/4897