PZ AMOW zoekt : inspecteurs fietsbrigade bij PZ AMOW

Nieuwe collega

De politie vraagt - op verzoek van de korpschef van PZ AMOW - om volgend opsporingsbericht te verspreiden.
Ze wenst uit te kijken naar nieuwe en ervaren inspecteurs voor de (elektrische) fietsbrigade.

Algemeen
De inspecteur is een politieambtenaar die tot het basiskader van de politie behoort. Als inspecteur beschik je over een volle politiebevoegdheid en leg je je toe op verschillende taken binnen de gemeenschapsgerichte politiezorg.
Oplossingsgericht en klantgericht werken zijn basiscompetenties die van een inspecteur worden verwacht. Samenwerking is eveneens van het grootste belang, politiewerk is teamwerk.

Specifiek
Als inspecteur fietsbrigade zijn je belangrijkste taken:

  • Zeer zichtbaar en aanspreekbaar aanwezig zijn in het straatbeeld
  • Situaties probleemoplossend benaderen
  • Nauwe samenwerking met de wijkinspecteurs
  • Preventie waar het kan, repressie waar het moet
  • Deelname aan verkeersacties
  • Verplaatsingen in functie van opdracht en omstandigheden met (elektrische) fiets of dienstvoertuig
  • Verkeersgerelateerde opdrachten, schooltoezichten, fietsbegeleidingen
  • Toezicht en bijstand in kader van culturele en sportieve manifestaties op de openbare weg
  • Ondersteuning aan andere diensten, o.a. interventie
  • Rapportage

Oproep
Herken je jezelf in dit profiel en heb je zin in een sportieve en gevarieerde job? Neem dan contact op met de PZ AMOW via verkeeradmin@amow.be. Discretie wordt gewaarborgd.
Ben je nog geen politie-inspecteur? Dan moet je nog toelatingsproeven afleggen en een opleiding volgen op de politieschool te Zellik. Meer info vind je hier.