Zelfdoding

Vr 29.01.2016 - 13:38
Zelfmoord

Op regelmatige tijdstippen wordt de politie en zeker andere hulpdiensten betrokken bij meldingen van zelfdodingen of poging hiertoe. Het thema van zelfdoding komt ook aan bod bij verschillende nationale acties. Denken we bijvoorbeeld aan thema's zoals depressie en pestgedrag.

Sinds enkele jaren volgen we dit specifiek gedrag voor de politiezone AMOW.

Lees meer →

Contacteer ons

Dringende politiehulp
101

Algemene informatie
02 452 50 05