Meldpunt radicalisering

Toelichting Meldpunt Radicalisering:

De gemeentes Ternat, Affligem, Roosdaal en Liedekerke willen samen werken aan de veiligheid in uw omgeving, in uw straat. Als burger kan u hier veel toe bijdragen. Soms zijn er signalen rond een persoon in uw omgeving die u ongerust maken, zonder dat een dringende oproep naar de dienst 101 gerechtvaardigd is. Zo kan het voorkomen dat er signalen zijn die wijzen op een ontluikende vorm van radicalisering.

Om alle bruikbare informatie vanuit verschillende netwerken (onderwijs, integratie-, sociale en politiediensten) goed te laten doorstromen in functie van gepaste opvolging, heeft het politiecollege van de gemeenten Ternat, Affligem, Roosdaal en Liedekerke een gezamenlijk LIVC - Lokale Integrale VeiligheidsCel - opgericht. De gezamenlijke LIVC bestaat uit 5 partners, die elk als centraal aanspreekpunt fungeren, zijnde de politiezone TARL, de gemeente Ternat, de gemeente Affligem, de gemeente Roosdaal en de gemeente Liedekerke.

De gezamenlijke LIVC zet in op expertise-uitwisseling, sensibilisering, preventie, vorming en opleiding qua radicalisering én zorgt voor een permanente meldingsstructuur opdat de beschikbare, relevante informatie zeker tot bij de lokale politie én de bevoegde bestuurlijke overheid zou terechtkomen.

Wenst u zelf een voorval i.v.m. radicalisering te melden?
Gelieve onderstaand formulier zo volledig mogelijk in te vullen:

https://goo.gl/forms/xyvZuXqsylnrStWi1

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via politie@tarl.be of 053 65 00 65.