Persbericht: €23.594,63 aan achterstallige verkeersbelastingen geïnd na verkeersactie te Affligem in samenwerking met Vlaamse Belastingdienst.

Wo 07.03.2018 - 9:49
RrIsZQ06

Op 28 februari 2018 voerde de PZ TARL in samenwerking met de Vlaamse Belastingdienst een politiecontrole uit te Affligem. Hierbij werd voor €23.594,63 aan achterstallige verkeersbelastingen geïnd. Er werd ook een voertuig getakeld omwille van een openstaande schuld ter waarde van €1.929,97.

De 25 bestuurders die werden onderworpen aan een alcoholcontrole leverden elk een negatief resultaat af. 1 bestuurder werd geverbaliseerd voor niet in het bezit zijn van een geldig rijbewijs. 5 bestuurders werden geverbaliseerd voor GSM-gebruik achter het stuur. 1 bestuurder kreeg een PV van waarschuwing wegens niet-reglementair aangebrachte folie op de lichten. 4 bestuurders werden geverbaliseerd wegens een vervallen keuringsbewijs.

Neem deel aan de lokale bevolkingsbevraging inzake veiligheid!

Wo 07.03.2018 - 9:24
Bevolkingsbevraging

Neem deel aan de lokale bevolkingsbevraging inzake veiligheid!

In de loop van de maand maart zullen verschillende inwoners van de gemeentes Ternat, Affligem, Roosdaal en Liedekerke een enquête in de brievenbus ontvangen waarin ze bevraagd worden over de veiligheid in hun gemeente. Ook inwoners van omliggende politiezones ontvangen deze enquête.

Het initiatief gaat uit van de FOD Binnenlandse Zaken in samenwerking met de lokale politie en de lokale besturen. Burgers die een vragenlijst ontvangen werden geselecteerd via een wetenschappelijke steekproeftrekking die de anonieme deelname garandeert.

Via deze lokale veiligheidsmonitor word je als burger bevraagd over uw ervaring met en perceptie op het functioneren van uw lokale politie alsook het bestaan van eventuele onveiligheidsgevoelens, buurtproblemen, slachtofferschap etc.

De resultaten van deze veiligheidsmonitor worden begin 2019 verwacht en worden gebruikt bij de opmaak van de nieuwe beleidsplannen van uw lokale politie en de lokale besturen.

Uw medewerking levert ons als politiezone zeer waardevolle en nuttige informatie op en stelt ons in staat het toekomstige veiligheidsbeleid afstemmen op de noden van de inwoners van onze politiezone! Deelname kan op anonieme wijze via een papieren versie die u gratis kunt terugsturen, als via digitale weg.

Bij eventuele vragen over deze veiligheidsmonitor, contacteer uw politiezone via steven.deridder@police.belgium.eu of telefoneer 053/65.00.86.

Mag in jouw tuin een drone vliegen?

Ma 05.03.2018 - 16:03
MAP DRONE

Luchtverkeersleider Belgocontrol en het Directoraat-Generaal Luchtvaart hebben vrijdag de website http://www.droneguide.be gelanceerd. Daarop kan je nagaan op welke plaatsen in België vliegen met een drone verboden is, zowel recreatief als commercieel.

Op de website staat een interactieve kaart centraal. Gekleurde zones tonen waar je geen drone de lucht in mag sturen.

Opvallend is dat er ook heel wat verboden gebieden zijn voor recreatief gebruik (met een drone van maximaal 1 kilogram en tot 10 meter hoogte). Wie binnen de 3 kilometer van een luchthaven of een civiel of militair luchthaventerrein woont, mag uit veiligheidsoverwegingen zelfs niet in zijn eigen tuin met een kleine drone spelen.

Lees meer →