De lokale politie stelt  vierjaarlijks een beleidsplan op waarin de doelstellingen bepaald worden. In de politiezone Dilbeek spreken we van een zonaal politieplan (en niet van een zonaal veiligheidsplan) omdat we vinden dat veiligheid geen exclusieve taak is van politie, maar dat andere spelers, zoals bvb. de gemeente, daarin ook een belangrijke rol spelen.

Alvorens dit beleidsplan te kunnen opstellen, heeft de lokale politie Dilbeek geluisterd naar haar zogenaamde 'belanghebbenden'; dit zijn verschillende spelers die rechtstreeks of onrechtstreeks de werking van de politie bepalen. Op die manier werd bepaald wanneer wij als politie succesvol zijn, met andere woorden wanneer wij voldoen aan de verwachtingen van deze belanghebbenden.

Wij zijn succesvol wanneer:

 • we bijdragen aan een veilige en leefbare omgeving
 • we de juiste richting uitgaan met onze organisatie
 • we resultaatgericht werken
 • onze medewerkers bekwaam zijn
 • we onze middelen zo efficiĆ«nt mogelijk plannen en inzetten

 

 De doelstellingen waaraan wij als lokale politie werken tijdens de beleidsperiode 2014-2017 zijn:

 • Op het vlak van externe veiligheidsfenomenen:
  • inbraken in gebouwen en diefstallen uit voertuigen
  • intrafamiliaal geweld
  • verkeersveiligheid: snelheid, het gebruik van alcohol en drugs aan het stuur en veiligheid in de schoolomgeving
 • Op het vlak van interne bedrijfsvoering:
  • visiegedreven leiderschap
  • interne en externe operationele informatiedoorstroming
  • bekwaamheid van onze medewerkers
  • middelenbeleid en financieel beleid

 

Deze doelstellingen worden telkens concreet uitgewerkt in jaarlijkse actieplannen. Daarin wordt meer in detail bepaald op welke manier (met hoeveel medewerkers, met welke middelen) de doelstelling uitgevoerd zal worden.

 

 

Zonaal politieplan 2009-2013

Zonaal politieplan 2014-2017