De verschillende diensten binnen onze organisatie worden als volgt opgedeeld:

  • Operationele diensten

Onthaal

Wijkwerking

Interventie

Lokale recherche

Slachtofferbejegening - Jeugd en gezin

Handhaving openbare orde en verkeer

  • Ondersteundende diensten

Lokaal informatiekruispunt

Personeel en logistiek

  • Leiding en beheer

Korpschef

Leiding en beheer