Binnenkort viert de moslimgemeenschap in ons land het offerfeest, dit zou plaatsvinden tussen 21 en 25 augustus 2018. Wij willen dan ook nogmaals herhalen dat onverdoofde en rituele slachtingen enkel mogelijk zijn in een slachthuis.

Varkens, schapen, geiten, konijnen, pluimvee en gekweekt wild mogen buiten het slachthuis geslacht worden voor particulier huishoudelijk verbruik, op voorwaarde dat de dieren van tevoren worden bedwelmd.

Voor thuisslachting van varkens, schapen, geiten en tweehoevig gekweekt wild moet de eigenaar weliswaar voldoen aan twee voorwaarden:

  1. Een aanvraag indienen bij het lokale controle eenheid van de het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. (Voor Vlaams-Brabant: Zuiderpoort - Blok B 10de verd. Gaston Crommenlaan 6 / 1000, 9050 GENT)
  2. Minimum twee weken voor datum moet u aangifte doen bij de gemeente van woonplaats.

Daarnaast kan u tijdens het offerfeest ook terecht in de tijdelijke slachtplaatsen of een slachthuis.

Bij het vervoeren van dieren moet hun welzijn tijdens het hele transport gegarandeerd zijn. Dit wil zeggen dat de dieren over voldoende ruimte moeten beschikken, rechtop moeten kunnen staan en in een natuurlijke houding moeten kunnen liggen. De poten van dieren mogen nooit worden samengebonden en zij mogen nooit in een kofferbak worden vervoerd. Hieronder een lijst van de minimumoppervlakte die een dier moet hebben tijdens het transport die gebeurt door particulieren bij niet-commercieel vervoer.

Categorie

Gewicht in kg

Oppervlakte in m²

Geschoren schapen en lammeren van minder >26kg

<55

0.20 tot 0.30

<55

>0.30

Niet geschoren schapen

<55

0.30 tot 0.40

<55

>0.40

Hoogdrachtige ooien

<55

0.40 tot 0.50

<55

> 0.50

Geiten

<35

0.20 tot 0.30

35 tot 55

0.30 tot 0.40

>55

0.40 tot 0.75

Hoogdrachtige geiten

<55

0.40 tot 0.50

<55

>0.50

Indien u hierover nog vragen heeft kunnen u steeds contact opnemen met de gemeente of de politiediensten.

Voor meldingen van dierenmishandeling, verwaarlozing of inbreuken op de slachtingen mag u steeds contact opnemen met de politie tijdens de openingsuren (8u – 20u) op het vast nummer 02/464 12 00 of buiten deze uren op het noodnummer 101.