Gisteren, 26 juni 2018, nam de gemeenteraad kennis van het jaarverslag 2017 van de politiezone Dilbeek. Via dit verslag leggen wij rekenschap af over onze operationele resultaten en onze interne werking. Je kan het jaarverslag hier nalezen.

Wat springt in het oog?

De werkdruk nam toe, onder meer door een stijging van het aantal klachten en aangiften, interventies, vrijheidsberovingen, inschrijvingen van nieuwe inwoners en opgestelde processen-verbaal. 

Wij zetten extra in op diefstallen in gebouwen en uit voertuigen en op de verkeersveiligheid (via onze actieplannen). 

Het aantal diefstallen in gebouwen daalde voor het vierde jaar op rij. Bovendien slagen inbrekers er zeker niet altijd in om iets buit te maken: bij woningen blijft het in 40% van de gevallen bij een poging en bij andere gebouwen is dat 29%. Preventie blijft dus uiterst belangrijk! Zowel de inzet van buurtinformatienetwerken als diefstalpreventieve maatregelen aan de woning werpen hun vruchten af. Het aantal diefstallen uit voertuigen bleef de laatste drie jaar stabiel.

Het aantal verkeersongevallen kent ook een daling voor het vierde jaar op rij, zowel voor ongevallen met stoffelijke schade als met lichamelijk letsel. Sinds 2013 vallen er gelukkig ook geen dodelijke slachtoffers te betreuren. Wij zetten heel wat capaciteit in op verkeerscontroles: we stelden 1.042 pv's op voor het niet-dragen van de gordel of het kinderzitje en 795 pv's voor het gebruik van de gsm aan het stuur. We controleerden 93.665 voertuigen op hun snelheid, daarvan reed 7,73% te snel. Maar liefst 15.479 bestuurders legden een ademtest af, hetzij bij een controle, hetzij na een ongeval. Opmerkelijk: bij controles had 2,22% te veel gedronken maar bij ongevallen was dat 13,39%! We stelden daarnaast nog 119 pv's op voor drugs in het verkeer.

Enkele opmerkelijke intiatieven en gebeurtenissen van 2017 zijn de verhoogde inzet op bestuurlijke handhaving, de toename van de fenomenen transmigranten en trouwstoeten en de implementatie van de ANPR-camera's.