20180418 141106

In 2017 werden de aankoopdossiers opgestart om 3 voertuigen van de politiezone Dilbeek te vervangen.

Wij maakten een doorlichting van ons wagenpark en hielden bij onze keuze rekening met zowel economische, ecologische als ergonomische aspecten. Wij maakten gebruik van de aankoopcentrale van Eandis en de raamovereenkomst van de federale politie om tot de voertuigen te komen met de beste prijs-kwaliteitverhouding (economie). Daarnaast willen we zo veel mogelijk letten op onze uitstoot door dieselvoertuigen systematisch te vervangen door meer ecologische voertuigen. Twee van de nieuwe voertuigen rijden op CNG en één is volledig elektrisch. Ook het ergonomische aspect wordt mee in rekening gebracht; een dienstvoertuig is immers tegelijk een mobiel kantoor voor onze medewerkers.

Twee voertuigen zijn gestriped en worden gebruikt door de wijkinspecteurs, voornamelijk bij slechter weer. In de mate van het mogelijke maken ze vooral gebruik van hun (elektrische) fiets of brommer. Daardoor zijn ze meteen ook heel aanspreekbaar door de wijkbewoners. De wijkwerking vormt een hele belangrijke hoeksteen van het politiewerk. Onze wijkinspecteurs zetten zich in om een zo duidelijk mogelijk beeld te hebben van wie er woont of verblijft in hun wijk. Met het opschuiven van de Brusselse grootstedelijke problematieken is dit een prioriteit geworden. Om goed te kunnen inspelen op alle mogelijk opdrachten werden ook twee verschillende soorten voertuigen aangekocht: een kleinere elektrische stadswagen en een iets grotere camionette op CNG.

Het derde voertuig is een anonieme camionette op CNG met 8 zitplaatsen. Dit voertuig wordt in de eerste plaats gebruikt voor verplaatsingen naar opleidingen (zoals voor geweldbeheersing naar PZ AMOW). Waar voorheen minstens twee voertuigen gebruikt moesten worden, kunnen nu 8 personen tegelijk vervoerd worden.

De kostprijs voor deze voertuigen bedraagt € 33.233,82 (elektrisch gestriped), € 26.189,40 (CNG gestriped) en € 20.898,07 (CNG anoniem).

In de loop van 2018 zullen nog meer voertuigen vervangen worden: een anoniem voertuig op diesel door een anoniem voertuig op CNG of hybride (voor de dienst jeugd en gezin, administratieve verplaatsingen en recherche) en twee interventievoertuigen op diesel door twee interventievoertuigen op benzine of hybride. De exacte keuze zal gemaakt worden tijdens de voorbereiding van de dossiers.