Sinds de opstart van het Brusselse Kanaalplan stellen we een verschuiving vast van een aantal fenomenen. Zo merken we dat bepaalde bedrijven zich onwettig in de rand komen vestigen. Mensen moeten er soms werken in precaire omstandigheden en worden sociaal uitgebuit. Andere personen trachten woonstcontroles in het Brusselse te ontwijken, door in de rand te komen wonen zonder aangifte te doen van hun adreswijziging. Dit werkt allerhande vormen van sociale fraude in de hand. Zij leven bovendien vaak in bedenkelijke woonomstandigheden.

Het is de rol van de lokale overheden om hiertegen op te treden. Op vraag van de gemeente Dilbeek en van enkele buurtbewoners werd op 23 februari 2018 een gecoördineerde actie georganiseerd op enkele adressen op de Ninoofsesteenweg.

De politiezone Dilbeek verleende bijstand aan deze woonstcontrole, in samenwerking met de dienst Burgerzaken van de gemeente Dilbeek en een aantal bijzondere inspectiediensten zoals de dienst Vreemdelingenzaken, de Vlaamse Wooninspectie en de RSZ-inspectie.

Tijdens de actie werden inbreuken vastgesteld op de sociale wetgeving. Bepaalde woningen voldeden niet aan de minimale kwaliteitsnormen voor basiscomfort, veiligheid en gezondheid. Twee personen werden ter beschikking gesteld van de dienst Vreemdelingenzaken.  In de toekomst zullen dit soort acties nog plaatsvinden.