Fedict zal binnenkort de mogelijkheid stopzetten om een token aan te vragen met het zogenaamde ‘triplet’. Deze verificatie op basis van drie persoonlijke, door de gebruiker ingevoerde gegevens (rijksregisternummer, nummer identiteitskaart en nummer SIS-kaart), werd opgezet als alternatief voor de burgers die geen eID of kaartlezer hadden, en voor de burgers met installatie- en configuratieproblemen. 

Met deze oplossing konden zij alternatieve authenticatiemiddelen aanvragen (token, gebruikersnaam en wachtwoord) en zo toegang krijgen tot de eGov-toepassingen.
Vandaag is de eID algemeen in gebruik. De meeste gezinnen beschikken over een computer met internetverbinding. Gemeenten stellen speciale lokalen ter beschikking met correct geconfigureerde computers. Met de stopzetting van de SIS-kaart vanaf 2014 verdwijnt meteen ook een van de drie elementen van dit 'triplet' (nummer van de SIS-kaart). Dat heeft een impact heeft op het veiligheidsniveau van dit proces.
Daarom werd gekozen om het aanmaken van een eGov-profiel en het aanvragen van authenticatiemiddelen op basis van het 'triplet' niet langer te ondersteunen. Voor dit proces zal binnen kort het gebruik van de eID vereist zijn. Later kan de gebruiker dan kiezen voor alternatieve authenticatiemiddelen zoals het token. Deze beslissing zal geen gevolgen hebben voor de mensen die al een token hebben, want ze kunnen dat blijven gebruiken. Indien ze hun token willen vernieuwen (bv. in geval van verlies), gelden echter de nieuwe modaliteiten en moeten ze zich met hun eID aanmelden.
Wie nog niet geregistreerd is, kan met de eID een eGov-profiel aanmaken en een alternatief authenticatiemiddel aanvragen zoals het token.
Om de eID te gebruiken heeft men het volgende nodig:

  • de pincode
  • een kaartlezer
  • een computer waarop de eID-middleware geïnstalleerd is

Via aangepaste schermen, online ondersteuning en een e-mailing bestemd voor de huidige houders van een token, zullen we de burgers informeren over de te volgen stappen bij eventuele problemen:

  • opnieuw instellen van een vergeten pincode via de gemeentelijke administratie
  • vereiste om over een kaartlezer te beschikken
  • informatie over de installatie en configuratie van de eID-middleware
  • mogelijkheid om in een openbare computerruimte gebruik te maken van een correct uitgeruste en geconfigureerde computer, bijvoorbeeld in de lokale bibliotheek

Fedict zal de houders van een token op de hoogte brengen van deze wijzigingen. Geef deze communicatie ook zo veel mogelijk door aan uw doelpubliek , bijvoorbeeld via uw website. Het is belangrijk dat al wie hier nauw bij betrokken is, tijdig op de hoogte gebracht wordt. Voor praktische informatie kunt u verwijzen naar onze hulppagina.