Voor ons visiegedreven organigram gebruiken wij de metafoor van een orkest (onze medewerkers) dat speelt voor hun publiek (opdrachtgevers, partners, dienstenafnemers, maatschappij) in de concertzaal.

De dirigent, onze korpschef, laat zich leiden door onze partituur, het zonaal politieplan (ZPP) dat gestoeld is op onze visie, missie en waarden.

De muzieknoten verwijzen naar de muziek die de organisatie speelt waarbij al haar muzikanten tot een harmonieus samenspel komen én waarbij elke muzikant afzonderlijk verantwoordelijk is voor de kwaliteit van zijn of haar onderdeel van de partituur.

De dirigent streeft ernaar om het publiek te laten meezingen. Na elk stuk draait hij zich om naar het publiek om waardering in ontvangst te nemen en vraagt zijn muzikanten om recht te staan om de beloning, het applaus, mee in ontvangst te nemen.

Wij kiezen uitdrukkelijk voor een ‘liggend model’ omdat wij willen breken met een zuiver hiërarchische (top-down) structuur in onze organisatie.
Onze medewerkers uit de eerste lijn (onthaal, interventie, wijkwerking en verhoordienst) komen recht-streeks in contact met onze belanghebbenden en zitten dus vooraan in ons orkest.
Zij worden ondersteund door de gespecialiseerde medewerkers uit de tweede lijn (lokale recherche, jeugd en gezin, verkeer en openbare orde) en de verschillende ‘back-office’-diensten (lokaal informatiekruispunt, personeel en logistiek, beleid en beheer).
Verschillende overlegfora (managementteam, operationeel overleg, algemene vergadering, , beleidsondersteuningsteam) worden bemand door leden uit de verschillende geledingen van onze organisatie.

   
Wij kiezen ook voor een liggend model omdat een politieorganisatie niet boven haar publiek mag staan. Zij staat niet los van de samenleving maar moet erin geïntegreerd zijn.
Als gemeenschapsgerichte politie hangen wij de integrale veiligheidsgedachte aan. Samen met onze (sleutel)partners in veiligheid én samen met de bevolking willen wij werken aan een veilige samenleving.