De wijkwerking is een van de hoekstenen van de gemeenschapsgerichte politie. In dat opzicht neemt ze een belangrijke plaats in binnen de basispolitiezorg.

De politiezone Dilbeek is opgesplitst in 13 wijken, waarvoor telkens één wijkinspecteur verantwoordelijk is. Dilbeek telt zeven wijken, Groot-Bijgaarden drie wijken, Itterbeek en Schepdaal elk één wijk en Sint-Martens-Bodegem en Sint-Ulriks-Kapelle vormen samen één wijk. Het gemiddeld aantal burgers per wijk in Dilbeek bedraagt 3000.

 

De wijkinspecteur:

• is aanspreekbaar en zichtbaar in de wijk;
• onderhoudt goede contacten met de bewoners van zijn/haar wijk;
• treedt bemiddelend op bij burengeschillen;
• signaleert plaatselijke problemen aan de bevoegde instanties;
• staat in voor het algemeen toezicht in zijn/haar wijk;
• neemt deel aan wijkraden;
• houdt toezicht aan scholen, op lokale manifestaties, markten, kermissen;
• houdt toezicht op de naleving van wetten en plaatselijke verordeningen;
• voert herbezoeken uit bij slachtoffers van woninginbraken.

De wijkinspecteur spendeert 4/5 van zijn werktijd aan wijkwerking. Daarnaast wordt hij ingezet in het permanentiesysteem op het onthaal en voor het noteren van klachten in het Operationeel Centrum. 

De wijkcoördinator heeft een coördinerende taak binnen de wijkwerking. Elk organisatorisch of structureel probleem wordt door de wijkinspecteurs ter kennis gebracht van de wijkcoördinator. Indien de wijkinspecteurs nuttige informatie hebben voor andere diensten van de politiezone wordt deze via de wijkcoördinator doorgegeven aan de betrokken dienst.

Contactgegevens van de wijkcoördinator:

HINP Marc Roijer

con tel 02 464 12 20

emailbutton  Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.  

 

Wil je weten wie jouw wijkinspecteur is? Opzoeken op naam wijkinspecteur - opzoeken op straatnaam