Sinds de opstart van het Brusselse Kanaalplan stellen we een verschuiving vast van een aantal fenomenen. Zo merken we dat bepaalde bedrijven zich onwettig in de rand komen vestigen. Mensen moeten er soms werken in precaire omstandigheden en worden sociaal uitgebuit. Andere personen trachten woonstcontroles in het Brusselse te ontwijken, door in de rand te komen wonen zonder aangifte te doen van hun adreswijziging. Dit werkt allerhande vormen van sociale fraude in de hand. Zij leven bovendien vaak in bedenkelijke woonomstandigheden.

Lees meer →

diefstalmetlist1

Dieven kunnen zich voordoen als politie-inspecteur, als controleur van de nutsmaatschappijen, als verkoper,… om zich zo onterecht toegang tot uw woning te verschaffen. Vaak zijn senioren slachtoffer van deze techniek. Je hebt het recht om iedereen de toegang tot je huis te weigeren, zelfs iemand van de politie!

Lees meer →

meningen

Vanaf half maart 2018 zullen heel wat inwoners van Dilbeek (net als in andere gemeenten) een enquête in de brievenbus ontvangen. Zij werden via een statistische toevalssteekproef geselecteerd om deel te nemen.

Lees meer →

paard

… ruiters , net zoals hondeneigenaars, ervoor moeten zorgen dat ze de uitwerpselen van hun dier in de openbare plaats opruimen (eventueel achteraf) of meenemen in een daartoe geschikt recipiënt?

Dit staat vermeld in artikel 4.2.6 van het Algemeen Politiereglement, met een mogelijke boete tot € 350,00 bij niet- naleving.

bobblauwelichtjes

Mede dankzij de samplingtoestellen (sinds 2016) konden veel meer bestuurders gecontroleerd worden op alcoholgebruik aan het stuur.

Lees meer →