snelheid

Op zaterdag 17 maart 2018 organiseerden wij een verkeersactie met het accent op snelheid en foutparkeren.

Lees meer →

Statbel, het Belgische statistiekbureau, zal bij een aantal huishoudens in Dilbeek een officiële enquête organiseren. Deze enquête geeft jaarlijks een unieke inkijk in de financiële situatie en levensomstandigheden van de Belgische gezinnen. De resultaten dienen als input voor diverse beleidsinstrumenten, waaronder het Nationaal Hervormingsprogramma en de armoedebarometer.

De betrokken huishoudens worden per brief op de hoogte gebracht dat één van onze enquêteurs bij hen zal langskomen. De enquêtes worden afgenomen in de maanden maart tot en met september 2018. Een enquêteur (voorzien van een legitimatiekaart) zal de interviews met behulp van een draagbare PC afnemen.

Op dinsdag 27 februari 2018 hebben de politiezones AMOW en Dilbeek een gezamenlijke actie georganiseerd in de aanpak van overlast door transmigranten.  

Sinds geruime tijd stellen de politiediensten een bijna dagelijkse stroom vast van transmigranten uit het Brusselse.  Deze mensen trachten via de autosnelwegparking langs de E40 in Groot –Bijgaarden in een vrachtwagen richting Groot – Brittannië te geraken.  Sinds begin februari is er bewaking georganiseerd op de snelwegparking. Deze actie was ter ondersteuning van deze bewakingsopdracht.   

In totaal werden 13 personen aangehouden voor illegaal verblijf.  

De federale politie, Dirco Halle-Vilvoorde, leverde steun aan deze actie.   

In de komende weken zullen nog dergelijke acties worden georganiseerd. 

Sinds de opstart van het Brusselse Kanaalplan stellen we een verschuiving vast van een aantal fenomenen. Zo merken we dat bepaalde bedrijven zich onwettig in de rand komen vestigen. Mensen moeten er soms werken in precaire omstandigheden en worden sociaal uitgebuit. Andere personen trachten woonstcontroles in het Brusselse te ontwijken, door in de rand te komen wonen zonder aangifte te doen van hun adreswijziging. Dit werkt allerhande vormen van sociale fraude in de hand. Zij leven bovendien vaak in bedenkelijke woonomstandigheden.

Lees meer →

diefstalmetlist1

Dieven kunnen zich voordoen als politie-inspecteur, als controleur van de nutsmaatschappijen, als verkoper,… om zich zo onterecht toegang tot uw woning te verschaffen. Vaak zijn senioren slachtoffer van deze techniek. Je hebt het recht om iedereen de toegang tot je huis te weigeren, zelfs iemand van de politie!

Lees meer →