meningen

Vanaf half maart 2018 zullen heel wat inwoners van Dilbeek (net als in andere gemeenten) een enquête in de brievenbus ontvangen. Zij werden via een statistische toevalssteekproef geselecteerd om deel te nemen.

Lees meer →

paard

… ruiters , net zoals hondeneigenaars, ervoor moeten zorgen dat ze de uitwerpselen van hun dier in de openbare plaats opruimen (eventueel achteraf) of meenemen in een daartoe geschikt recipiënt?

Dit staat vermeld in artikel 4.2.6 van het Algemeen Politiereglement, met een mogelijke boete tot € 350,00 bij niet- naleving.

bobblauwelichtjes

Mede dankzij de samplingtoestellen (sinds 2016) konden veel meer bestuurders gecontroleerd worden op alcoholgebruik aan het stuur.

Lees meer →

gsm auto

Zaterdag 3 februari 2018 controleerde een verkeersploeg vanuit een anoniem voertuig tussen 10u00 en 18u00 het naleven van de verkeersregels in Dilbeek.

Lees meer →

gsm