BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER EEN AANVRAAG VAN OMGEVINGSVERGUNNING

Omgevingsloket nummer : OMV_2018061169

Kosmas Vasiliadis namens Algemene Ondernemingen Peremans en Marc Hellinckx namens POLITIEZONE : BEVER - GALMAARDEN - GOOIK - HERNE - LENNIK - PEPINGEN hebben een aanvraag ingediend voor:

  • stedenbouwkundige handelingen
  • de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Kort omschreven gaat het over bouwen van een politiekantoor.

De aanvraag heeft als adres Edingsesteenweg & Bruneaustraat - kadastraal gekend als, (afd. 3) sectie D 337 B en (afd. 3) sectie D 338 B

De overheid, bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen.

Hierbij kan u terecht voor meer info.

De aanvraag ligt van 25 juni 2018 tot en met 25 juli 2018 ter inzage bij de dienst Wonen en Omgeving, Koekoekstraat 2 te 1755 Gooik. De vergunningsaanvraag kan tijdens het openbaar onderzoek ook digitaal geraadpleegd worden op www.omgevingsloket.be (referentie OMV_2018061169)

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan:

Met duidelijke vermelding van : Bezwaar/OMV_2018061169.

Eric Van Snick - Algemeen directeur
Michel Doomst - Burgemeester