Kijkdag teruggevonden gestolen goederen

Op 19 oktober 2017 kon de politiezone Zennevallei in het kader van een opsporingsonderzoek een groot aantal niet-afgeleverde postpakketten recupereren.

Het is uiteraard de bedoeling deze zo spoedig mogelijk aan de rechtmatige eigenaars terug te bezorgen.

De pakketten dewelke teruggevonden werden waren in hoofdzaak bestemd voor klanten uit Halle, Pepingen, Lennik en Gooik.

Op zaterdag 18/11/2017 van 0830 tot 15u00 organiseert de Politiezone Zennevallei een kijkdag dewelke zal plaatsvinden in het gebouw gelegen te 1500 Halle, Fabriekstraat 2. Benadeelden en mensen die mogelijks zaken menen te herkennen zijn van harte welkom.

Meer info vind je hier.