PZ Pajottenland boekt betere resultaten in de strijd tegen woninginbraken

Woninginbraken hebben steeds een grote impact op het veiligheidsgevoel van de bevolking en de directe omgeving. De voorbije jaren werden in het Pajottenland meer woninginbraken vastgesteld. Daarom heeft de lokale Politiezone Pajottenland de aanpak ervan heeft geprioriteerd en opgenomen in het zonale veiligheidsplan als één van de belangrijkste fenomenen.

Voor een doeltreffende aanpak van woninginbraken beseffen we dat aan alle aspecten van een inbraak aandacht moet worden gegeven. Niet enkel aan het preventieve luik, maar ook op het vlak van repressie en nazorg moet tijd en capaciteit besteed worden. Een integraal en geïntegreerd veiligheidsdenken staat hierbij centraal.

Rondom het fenomeen werd een actieplan binnen de politiezone uitgewerkt met verscheidene doelstellingen om het aantal inbraken terug te dringen.

Evolutie woninginbraken 2012-2017:

Evolutie per jaar

Evolutie pogingen / effectieve inbraken:

Zoals eerder gesteld is de aanpak van woninginbraken binnen de politiezone gericht op verschillende aspecten volgens het RORON-principe. (Raad geven - Ontraden - Reguleren - Onderzoek - Nazorg).

 • We geven Raad :
  • Er is een aanbod advies diefstalpreventie ten huize. (Aan te vragen via www.besafe.be of via de wijkinspecteur). In 2016 kregen 62 inwoners nuttige tips van onze adviseurs.
  • We verspreiden met regelmaat preventietips via gemeentelijke infobladen.
  • Via 3 BIN-netwerken informeren we meer dan 500 burgers en een 4e BIN wordt eerstdaags opgestart.
  • Via mail werden 503 inwoners met preventietips bereikt. Slachtoffers van woninginbraken en nieuwe inwoners waren de voornaamst doelgroep..
 • We Ontraden:
  • We nemen actief deel aan de gecoördineerde, grootscheepse controleacties op arrondissementeel niveau, de zogenaamde EXIT-acties
  • Er worden regelmatig zonale controleacties georganiseerd, waarbij zowel gewerkt wordt met anonieme voertuigen als herkenbare dienstvoertuigen.
  • Anti-diefstalpatrouilles worden ingepland volgens analyses naar werkwijze daders, tijd en plaats. In 2016 werden meer dan 80 dergelijke patrouilles uitgevoerd.
  • We doen een aanbod vakantietoezicht. (Aan te vragen via de website van de lokale politie). In 2016 werden 880 toezichten uitgevoerd op 221 adressen in de Politiezone.
  • We nemen deel aan 1-dag niet.
 • We Reguleren:
  • Controle op kwaliteit van de vaststellingen te plaatse en op de opgestelde Pv's wordt van nabij gemonitord
  • Overlegmomenten op arrondissementeel en zonaal niveau verbeteren de informatiedoorstroming
 • We Onderzoeken:
  • De opvolging van het onderzoek geschiedt aan de hand van een uitgebreide specifieke databank "woninginbraken" met regelmatige evaluatie en rapportering.
  • Buurtbevraging gebeurt meer systematisch.
  • Het LABO van de federale politie wordt intensief en systematisch opgeroepen.
  • Het beschikbare camera -ANPR-systeem wordt intens bevraagd
 • We doen aan Nazorg:
  • De hercontactname van het slachtoffer is systematisch en wordt indien gewenst aangevuld met een herbezoek door de wijkinspecteur.
  • In 2016 werd in 16 gevallen ingegaan op ons aanbod slachtofferhulp

De resultaten :

Ophelderingen 2013 - 2017 (jan-sep):

Dankzij de prioritering en de doorgedreven capacitaire inspanningen voor het fenomeen diefstallen in woningen en het gebruik van moderne technologie (in het bijzonder slimme camera's) is de ophelderingsgraad aanzienlijk verbeterd. We stellen ook vast dat het aantal geslaagde woningdiefstallen een dalende tendens heeft sinds 2015.

"Veiligheid, samen gaan we ervoor" blijkt in dit domein meer dan ooit de succesformule. Een verdere gezamenlijke inzet van burger én politie moet het fenomeen van de woningdiefstallen kunnen terugdringen. De politie zal verder investeren in technologie (extra camera's) en de ondersteuning van de BIN-netwerken. Aan de burgers wordt gevraagd verder te investeren in diefstalpreventieve maatregelen en snelle melding van verdachte toestanden.

Ook u kunt uw steentje bijdragen :

Meld elke verdachte handeling aan de politiediensten via het centraal nummer 101 (24/24) of rechtstreeks aan uw lokale politie op het nummer 054/31.35.00 (weekdagen tussen 06u30 - 21u30).

Een verdachte toestand is elke handeling, persoon of omstandigheid dewelke buiten de dagdagelijkse handelingen valt. U, als bewoner, weet als geen ander wie of wat er in uw straatbeeld thuishoort.

Als u een verdachte handeling of persoon wenst te melden aan de politiediensten is het belangrijk om hierbij zoveel mogelijk correcte informatie door te geven.
Zoals kentekenplaat, merk, kleur van een voertuig.

Het aantal verdachte personen (persoonsbeschrijving).

Vermeld hierbij ook telkens de richting waarin de verdachte persoon/voertuig is vertrokken. Dit vergemakkelijkt het opzoekingswerk van de gealarmeerde interventieploeg van de politie en zal gekoppeld worden aan eerdere of latere meldingen aan de politiediensten.

Weet hierbij dat de politiedienst liever 1 maal te veel gevraagd wordt, dan niet verwittigd te worden en later de vaststellingen van een inbraak dient te verrichten.

Tot slot nog enkele tips:

 • Sluit altijd alle ramen en deuren als je de woning als laatste verlaat. Doe alles slotvast.
 • Laat bij afwezigheid 's avonds één of meerdere lichten branden. Zeker tijdens de donkere wintermaanden 's avonds.
 • Verberg je reservesleutel niet op voor de hand liggende plaatsen buiten de woning.
 • Weet wat je bezit en zorg voor een goede beschrijving ervan voor mocht het toch gestolen worden. Noteer serienummers en/of typenummers van de meest waardevolle zaken. Neem gerust foto's van juwelen.
 • Bewaar je kostbaarheden verspreid over de woning op ongewone plaatsen, of berg deze veiligheidshalve op in een (bank)kluis.
 • Bewaar niet teveel geld in huis.
 • Hang huis- en autosleutels niet zichtbaar aan een haakje.
 • Verlicht 's avonds donkere punten rond je woning (schriklicht met sensor).
 • Laat buiten geen gereedschappen liggen die de inbreker kan gebruiken.
 • Bij ramen en deuren die naar buiten draaien kunnen dievenklauwen worden aangebracht.
 • Geef je woning een algemeen bewoonde indruk.
 • Let op voor inbraken via het eerste verdiep, laat geen ladders rondslingeren (nieuwe tendens, vermoedelijk omdat men op de bovenverdieping minder detectoren van een alarminstallatie plaatst).
 • Bij nieuwbouwwoningen liefst na het plaatsen van de keuken de standaard (voorlopige) cilinders vervangen.(Elektrische apparaten in de keuken worden soms gestolen binnen een korte tijd nadat de keuken werd geleverd);
 • Sluit het tuinhuis af om te voorkomen dat inbrekers hier gemakkelijk toegang tot hebben om materiaal te stelen of uit te halen om de inbraak mee te plegen(bv. ladders,schroevendraaiers,...).