Het politiecollege van de politiezone “Pajottenland” (5405) bestaande uit de gemeenten Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik en Pepingen verzoekt de leden van de politieraad te vergaderen op maandag 17 november 2014 om 14u00 in de  raadzaal van het gemeentehuis van 1570 Galmaarden, Marktplein 17.

Lees meer →

snelheidscontroles     In de maand november zijn volgende controles gepland :

Lees meer →

 

De politieschool Vlaams-Brabant (PIVO) organiseert een informatievoormiddag voor kandidaat-inspecteurs bij de politie. Hieronder volgt beknopt wat meer informatie:

Lees meer →

Op 1 januari 2013 treedt de nieuwe reglementering van het maximaal geluidsniveau op muziekevenementen in voege (besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012).

Teneinde organisatoren van fuiven en evenementen op het grondgebied van de politiezone Pajottenland te ondersteunen in het respecteren van de (nieuwe) geluidsnormen, voorziet de lokale politie Pajottenland in het ontlenen van een geluidsbegrenzer, type SPL5.

Klik hier voor meer info.