nb160203b

De politiescholen organiseren op 5 maart 2016 een infodag. Inschrijven is verplicht via www.jobpol.be. Ook de PIVO-politieschool in Asse neemt hieraan deel. Geïnteresseerden worden verwacht tussen 10u en 15u en kunnen deelnemen aan verschillende infosessies. Op het programma staan o.a.: uitgebreide informatie over de selectieproeven, informatie over de nieuwe basisopleiding, een les in de politieschool, mogelijkheid om individueel vragen te stellen, initiatie sporttesten, simulatie cognitieve proef, …

 

Actie zone 30 in Maleizen
Op donderdag 21 en dinsdag 26 januari heeft de wijkinspecteur van Maleizen, Kurt Vanlaethem, samen met het 5e leerjaar van de parochieschool Maleizen een actie gehouden rond de zone 30. Deze actie vond plaats in samenwerking met de school, naar aanleiding van een ongeval dat zich een maand geleden voordeed in de schoolomgeving.

De leerlingen hadden zelf flyers en affiches ontworpen om de bestuurders te wijzen op de maximum toegelaten snelheid van 30 km/u. De klassen werden in 3 groepen verdeeld, elke groep kreeg zijn “opdracht” en er werd doorgeschoven zodat elke leerling aan bod kwam. Bestuurders die te snel reden werden door de wijkinspecteur tot stilstand gebracht, er werd hun gewezen op de maximum toegelaten snelheid en de leerlingen overhandigden hen een flyer met een duidelijke boodschap. De gecontroleerde bestuurders reageerden positief op de actie en beloofden in de toekomst beter op hun snelheid te letten. Zowel leerlingen als politie zijn enthousiast over het initiatief.

Winkeldiefstal in Jezus-Eik
Vrijdag 22 januari om 12.48 uur werd er een diefstal gepleegd in een handelszaak langsheen de Brusselsesteenweg in Jezus-Eik. Een winkelbediende constateerde dat er zaken ontvreemd werden uit de stapelrekken. Bij nader toezien bleek dat iets eerder een jonge dame de zaak had verlaten zonder aankopen. Ze is vertrokken met een wagen van groenbruine kleur richting Brussel. Door consultatie van de camerabeelden aan de kerk van Jezus-Eik kon het voertuig worden geïdentificeerd.  De titularis was woonachtig in Waterloo.  Een politiepatrouille reed naar het adres en kon de persoon daar aantreffen. Bij de confrontatie gaf de dame de feiten toe. Het ontvreemde werd aan de winkel terug bezorgd en de vrouw in kwestie werd overgebracht naar het commissariaat voor verhoor.

Woordje van de korpschef

hcpsebastienverbeke
Fotograaf: Filip Claessens

Beste internetgebruiker,

Op 3 december 2015 ben ik gestart als korpschef van de politie Druivenstreek. Mijn voorganger, John Van Erck, geniet intussen van een welverdiend pensioen.

Ik durf te stellen dat de politie Druivenstreek vandaag op kruissnelheid is. Dit is te danken aan enerzijds de dagelijkse inzet van alle medewerkers en anderzijds de goede samenwerking met onze partners, het bestuur van beide gemeenten en het parket.

Lees meer →