Een enquête bij een aantal huishoudens

Statbel, het Belgische statistiekbureau zal in de maanden maart tot en met september 2018 bij enkele gezinnen te Overijse een enquête afnemen. Het betreft een bevraging naar de inkomens en levensomstandigheden. De resultaten dienen als input voor diverse beleidsinstrumenten. De betrokkene huishoudens worden per brief op de hoogte gebracht dat een enquêteur bij hen zal langskomen. Deze enquêteurs dragen een legitimatiekaart en doen de interviews met behulp van een draagbare PC.

 

 

 

 

Vacature

vacature

 

 

Afpersmail in omloop waarin gedreigd wordt met publicatie masturbatievideo!

Momenteel doet een afpersmail de ronde. In de mail zeggen de criminelen dat de computer van de ontvanger is gehackt en dat een video is gemaakt waarop te zien is hoe die persoon zichzelf bevredigt. “ “Met een druk op de knop kan ik deze video doorsturen naar alle contactpersonen van je e-mail en sociale media”, zeggen de oplichters. De criminelen vragen om binnen de 5 dagen 500 euro te betalen via Bitcoin.

Zo een oplichtingsmail is een vorm van 'schieten met hagel'. 'Er is altijd wel iemand die vreest dat de beelden echt zijn gemaakt, het zekere voor het onzekere neemt en betaalt. De criminelen spelen in op het sentiment en het schaamtegevoel van de mensen. Dit soort afpersmails wordt op willekeurige basis verstuurd.

Ga dus niet in op het dreigement en betaal niet. U kan best de mail onmiddellijk verwijderen. Indien u toch bent ingegaan op het dreigement vragen wij u om klacht in te dienen bij de lokale politiezone van uw woonplaats.

Indien u niet bent ingegaan op de afpersmail maar dit toch wil melden kan u altijd terecht op https://meldpunt.belgie.be/meldpunt/.

 mail4

Let op! Ook andere afpersmails bestaan en doen de ronde.
Een andere afpersmail die tegenwoordig eveneens de ronde doet betreft een mail, zogezegd van een officiële instantie, die u aanmaant een boete te betalen. Zo gaat er een mail rond zogezegd van het Centraal Justitieel Incassobureau – Ministerie van Veiligheid en Justitie” Een officiële instantie zal u nooit per mail vragen om een boete te betalen. Bij twijfel neem zelf contact op met de instantie via het telefoonnummer dat u vindt op de officiële website van de instantie. Dus niet de contactgegevens die vermeld worden op de mail.

valse e-mails

Herken jij verdachte berichten op tijd? Doe de test op https://www.safeonweb.be/nl/quiz/phishingtest .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verkeerscontroles in de druivenstreek

In het kader van de verkeersveiligheid werden in Overijse en Hoeilaart tijdens de maand februari 2018 op verschillende plaatsen en tijdstippen controles uitgevoerd. Door de bemande camera werden 6473 voertuigen op snelheid gecontroleerd. 403 bestuurders of 6,2 % werden geflitst wegens te snel rijden. In totaal werden 368 ademtesten afgenomen. 98,4 % van de bestuurders had niet gedronken. 6 ademtesten waren positief en er werden 2 bloedproeven uitgevoerd. 3 rijbewijzen werden onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen. 2 bestuurders werden positief getest op het gebruik van drugs achter het stuur. Er werden 658 algemene verkeersinbreuken vastgesteld. Tijdens de maand februari werd bijzondere aandacht geschonken aan het gebruik van de GSM achter het stuur. Bij 38 bestuurders werd vastgesteld dat zij aan het telefoneren waren achter het stuur.

 rijden  gsm

Voortaan kan iedere weggebruiker meldingen doorgeven aan de wegbeheerder AWV ( Agentschap Wegen en Verkeer) , vanaf 23/04/2018 is de nieuwe site beschikbaar :

www.meldpuntwegen.be , via het meldpunt Wegen van het Agentschap Wegen en Verkeer van de Vlaamse overheid kunt u gebreken aan de weginfrastructuur melden.

www.meldpuntfietspaden.be , via dit meldpunt kunt u knelpunten voor FIETSERS signaleren aan de bevoegde wegbeheerders in Vlaanderen. Het is vooral bedoeld om een abnormale toestand te melden, die een echt gevaar inhoudt voor de fietsers en die een dringende tussenkomst van de wegbeheerder vereist. Het meldpunt is NIET bedoeld om algemene klachten te formuleren (bv. 'fietspaden ontbreken' of 'auto's rijden te snel').

Nu kan u al meer lezen via de VVSG : www.vvsg.be/nieuws/Pagina/Meldpunt-Wegen-vernieuwd.aspx