Diefstal uit oplegger in Overijse
Tussen 17 januari en 24 januari 2015 knipten onbekende daders twee hangsloten van een oplegger los.
De oplegger stond gestald in de nabijheid van het containerpark van Overijse.
Werknemers van het containerpark merkten de openstaande oplegger op en verwittigden de politie.
 

 
Gaatjesboorders aan het werk in Jezus-Eik
Tussen 17 januari en 24 januari 2015 werd er gepoogd in te breken in een woning in de Reebokweg in Jezus-Eik. Daders boorden in twee achterdeuren een gaatje en probeerden deze open te breken.
Zij slaagden niet in hun opzet en verlieten de plaats met lege handen.
 

Alarm verjaagt daders in Overijse
Tijdens de nacht van 23 januari op 24 januari 2015 forceerden onbekende daders een raam aan de achterkant van een woning in de Korenarenstraat in Overijse.
Hierdoor trad het alarmsysteem in werking en mogelijk verjaagde dit de daders.
De daders hebben zich geen toegang tot de woning kunnen verschaffen en moesten het zonder buit stellen.
 
 
Opgelet voor valse betalingsbrieven
In de media werd recent reeds gewezen op het feit dat onbekenden lukraak mailberichten sturen waarin gevraagd werd te voldoen aan een boete die niet betaald zou zijn.
De politie wijst er op dat zij nooit aanmaningen tot betalen verstuurd per mail. Dergelijke aanmaningen gebeuren uitsluitend per gewone postzending.
Hieronder ziet u hoe zo een vals mailbericht er uit ziet. Wees waakzaam en ga nooit over tot betaling.
 
 
Gerechtelijk Arrondissement  PRO JUSTITIA
           Aanvankelijk Proces-Verbaal
        TU.95.C5.473629/2014
 
Dienst Verkeer
Datum van het feit
Datum: 24/11/2014
Geachte bestuurder,
U hebt een beschikking en twee aanmaningen ontvangen voor het overtreden van een verkeersvoorschrift. Wij hebben u per brief
verzocht om de betaling alsnog te voldoen. Tot op heden hebben wij helaas nog geen betaling van u ontvangen. Wij hebben u
hierover al een brief gestuurd. Wij attenderen u erop dat het betalingstermijn is verstreken.
________________________________________
Informatie over de overtreding en de opgelegde administratieve sanctie
Omschrijving overtreding   Overschrijding maximum snelheid op autosnelwegen, met 14 km/h
Datum                                 24 november 2014
Openstaand bedrag            €    43,97
Incassokosten                     €    11,53
Te betalen                          €    52,50
________________________________________
Technische vaststelling(en)
Naam apparaat:                                                        Resultaat Meting:
Camera: GATSO TYPE 24-C-AUS-2P,[5165GATS06].    Max. toegelaten snelheid:   70km/u
Spec.: serienr.:A 2426/C 2426/L 2426/AUS 5165,           Gemeten snelheid:             84km/u
datum  ijking:12/06/2009,  Ijkingsnr.:103312-B-09,
Geldigheidsdatum:11/06/2016. Film: 1039/Foto: 38.
Onbemande camera geïnstalleerd en gebruikt conform Art. 62 KB 16/03/1968.
Goedkeuring en homologatie toestel conform KB 11/10/1997.
Plaatsing en gebruiksomstandigheden overeenkomstig de voorschriften KB 11/10/1997.
De verbalisant werd specifiek gevormd voor de hantering van het gebruikte apparaat.
De feiten zijn gefotografeerd. De foto kan, op vraag van uw ambt, aangewend worden voor alle nuttige
doeleinden.
________________________________________
U kunt direct online betalen met bancontact via 3V Payment Group.
Klik hier op online betalen om het openstaande bedrag te voldoen. Let op dat u de juiste waarde selecteert.
Kies hiertoe uw eigen bank
Zodra u het openstaande bedrag heeft betaald via 3V Payment Group ontvangt u een unieke 19-cijferige code.
Om de betaling succesvol te registreren, dient u de 19-cijferige code intevullen via de link hieronder.
Vul hier uw 19-cijferige code in om de betaling succesvol te registreren.
Indien wij het volledige bedrag niet voor dinsdag 27 januari van u ontvangen
zal het bedrag worden verhoogd met buitenrechtelijke incassokosten ter hoogte van €146,79.
Daarnaast loopt u het risico op een gerechtelijke procedure.
Let op: Er circuleren momenteel diverse nep mails die zogenaamd afkomstig zijn van de federale politie. Wij adviseren u hier niet op in te gaan!
Hoogachtend,
Jef Vandermeulen
Directeur Politie
 Politiezone Druivenstreek wenst iedereen aangename feestdagen en een veilig en gezond 2015!

nb131223a 

Uitzonderlijke openingsuren commissariaten
Naar aanleiding van Kerstmis en Nieuwjaar worden de openingsuren van de commissariaten aangepast als volgt:

- op woensdagen 24 en 31 december:
Hoofdcommissariaat Overijse open van 08.00 tot 18.00u
Commissariaat Hoeilaart open van 09.00 tot 12.00u

- op vrijdagen 26 december en 2 januari:
Hoofdcommissariaat Overijse open van 08.00 tot 20.00u
Commissariaat Hoeilaart hele dag gesloten

- op kerstdag 25 december en nieuwjaarsdag 1 januari
Beide commissariaten gesloten

Voor dringende gevallen, waaronder ook meldingen van verdachte personen of toestanden, blijft de politie 24/24 u bereikbaar op het noodnummer 101.

23dec 101 witte rand