Opendeurdag brandweer en politie Overijse

Op zondag 2 oktober 2016 tussen 10u en 17u organiseren Politiezone Druivenstreek en brandweer Overijse een opendeurdag.

Maak kennis met onze veiligheidsdiensten, bezoek de vele infostanden, indrukwekkend voertuigenpark, interactieve spelen en spectaculaire demonstraties. Een uitgebreid aanbod aan animatie voor groot en klein!

Profiteer van uw bezoek aan de Brandweer en de Politie om ook eens te komen kijken bij Voedselhulp Overijse VZW. Vrijwilligers staan er klaar om u een rondleiding in onze lokalen en uitleg te geven over hun werking!

Plaats van het gebeuren: Brusselsesteenweg 145 en Schavei 77, 3090 Overijse 

Tip: kom met de fiets en bespaar kostbare tijd aan het zoeken naar een parkeerplaats! Een fietsenparking is voorzien (ingang Brusselsesteenweg), met mogelijkheid tot fietsgraveren. De kleinsten kunnen zich uitleven op het fietsparcours.

Ben je tussen 6 en 12 jaar ? Doe mee met onze tekenwedstrijd ‘1 dag niet’ en beleef een onvergetelijke namiddag bij de politie! Meer info hier.       

 

Vacature ICT consulent
We zoeken momenteel een

ICT CONSULENT M/V – niveau B
voltijdse statutaire betrekking

Je beheert de hard- en softwaresystemen van het administratief netwerk, het politioneel netwerk en de randapparatuur. Je staat in voor verbeteringsprocessen en geeft jouw advies bij IT dossiers. Je hebt kennis van netwerken en databases, Windows Server, Active Directory, Office pakket, virtualisatie (VMware, Citrix,…),  Firewall en routeringen, VLAN, VPN, switches, WIFI, html, PHP, ASP, Visual Basic, JAVA, databases (acces, MS SQL, MYSQL,…)

Klik hier voor meer info.

 

Uitbreiding ANPR netwerk in de Druivenstreek
In 2014 werd, onder impuls van de provincie Vlaams-Brabant, beslist om een vast ANPR-netwerk uit te bouwen binnen de politiezone Druivenstreek. Dit camerasysteem voor automatische nummerplaatherkenning moet politiediensten helpen in de strijd tegen de inbraken. Dit systeem laat toe om ons te verwittigen (“hit”) wanneer gestolen voertuigen, geseinde voertuigen of voertuigen die om allerlei andere redenen op te sporen zijn, de politiezone Druivenstreek binnen rijden. Ook op vlak van verkeer (niet-verzekering, geen geldige keuring) worden deze camera’s ingezet. Daarnaast betekent de informatie over de gescande nummerplaten een absolute meerwaarde voor de opsporing en identificatie van verdachten in het kader van gerechtelijke dossiers, zowel van onze politiezone als die van andere lokale en federale diensten.

De politie is alvast tevreden over de resultaten die de mobiele en de vaste ANPR-camera's opleveren.

De voorbije drie maanden werden, na een “hit”, acht gestolen voertuigen in beslag genomen en twee geseinde personen aangehouden. Op vlak van verkeer werden acht voertuigen geïntercepteerd wegens niet-keuring of niet-verzekering. 5 voertuigen en eigenaar werden tevens onderschept waar een ‘te nemen maatregel’ aan gekoppeld was. In de strijd tegen de woninginbraken werden de voorbije maanden enkele diefstallen opgehelderd dankzij de ANPR-camera’s. Het ging over zowel diefstallen gepleegd binnen de politiezone Druivenstreek als binnen de ons omringende zones.

Gezien de positieve resultaten wordt dit jaar het cameraschild van de politiezone uitgebreid van 19 naar 28 camera’s.

Verschillende andere lokale- en federale politiediensten, zowel binnen als buiten Vlaams-Brabant, doen intussen beroep op onze expertise, gezien onze zone de eerste politiezone was in Vlaams-Brabant die het ANPR-systeem in gebruik nam. Onze zone treedt binnen bepaalde overlegfora op als adviseur voor de provincie Vlaams-Brabant. Ook werken wij, samen met andere lokale zones en de meldkamer van de federale politie in Leuven, mee aan een provinciaal ANPR-actiebeleid, dat een coherent beleid beoogt rond de afhandeling van de “hits”, binnen Vlaams-Brabant, maar ook in samenspraak met de omliggende provincies. Ten slotte stelt onze politiezone binnen een nationale werkgroep ANPR haar expertise en best practices ter beschikking.

Sinds de aanslagen in Zaventem en Brussel, is ANPR op nationaal vlak in een stroomversnelling gekomen. Enerzijds zullen er een 1000-tal camera’s geplaatst worden op autosnelwegen, in de periode 2016-2018, in de strijd tegen terrorisme en groot-banditisme. Daarnaast zal een nationale server alle data verzamelen en verwerken, om die vervolgens ter beschikking te stellen voor alle politiediensten over het hele land. Ook de bestaande systemen zullen binnen dit nationaal concept geïntegreerd worden. Enkele wetsaanpassingen zullen eveneens genomen worden om dit alles mogelijk te maken.

 

Gevonden voorwerpen
De politie ontvangt regelmatig voorwerpen die op openbare plaatsen werden aangetroffen in de druivenstreek.  Deze voorwerpen, aangetroffen te Overijse en Hoeilaart , worden gedurende 3 maanden bijgehouden op het commissariaat te Overijse alvorens deze over te dragen aan de gemeentediensten. Van sommige voorwerpen kunnen wij de rechtmatige eigenaars terug vinden maar voor andere voorwerpen is dit niet steeds mogelijk (sleutels, GSM, oortjes, valiezen,…).

Op de website van de politiedruivenstreek werd , onder de rubriek” nieuws” , een link naar "verloren voorwerpen" gevoegd. Op deze link worden afbeeldingen geplaatst van de aangetroffen voorwerpen  en dit gedurende  een periode van 3 maanden vanaf het ogenblik dat dit voorwerp werd binnengebracht bij onze diensten. Indien U een voorwerp herkent dan kan U dit terugkrijgen  mits uiteraard de nodige bewijzen…..  (foto, factuur, garantiebewijs,…)

Is uw fiets verloren of gestolen neem dan eens een kijkje in de link “welkom bij gevonden fietsen” op de homepagina van onze website, misschien werd hij al teruggevonden.

Vacature

We zoeken momenteel een

 

ICT CONSULENT M/V – niveau B

 

voltijdse statutaire betrekking

 
Je beheert de hard- en softwaresystemen van het administratief netwerk, het politioneel netwerk en de randapparatuur. Je staat in voor verbeteringsprocessen en geeft jouw advies bij IT dossiers. Je hebt kennis van netwerken en databases, Windows Server, Active Directory, Office pakket, virtualisatie (VMware, Citrix,…),  Firewall en routeringen, VLAN, VPN, switches, WIFI, html, PHP, ASP, Visual Basic, JAVA, databases (acces, MS SQL, MYSQL,…)
 
Klik hier voor meer info.

 

Verkeerscontroles in de druivenstreek

In het kader van de verkeersveiligheid werden te Overijse en Hoeilaart tijdens de maand augustus op verschillende plaatsen en tijdstippen controles uitgevoerd. Door de bemande camera werden 7156 voertuigen op snelheid gecontroleerd. 619 bestuurders of 9 %  werden geflitst wegens te snel rijden.

77  bestuurders zijn door het rode verkeerslicht van de onbemande camera’s gereden.

In het totaal werden 254 ademtests afgenomen.  94 % van de bestuurders had niet gedronken wat een  goed resultaat is,  maar dit percentage ligt wel lager dan de vorige maanden. Van de 16 bestuurders die wel te veel gedronken hadden werd van 10 bestuurders hun rijbewijs onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen.

7  bestuurders  werden  positief getest op het gebruik van drugs achter het stuur.

Er werden in Overijse 27 parkeerbelastingen en in Hoeilaart 9 parkeerbelastingen opgelegd wegens overtredingen in de blauwe zones waar het tijdsgebonden parkeren van toepassing is.

57  bestuurders kregen een proces-verbaal van waarschuwing voor kleinere verkeersinbreuken en 16 bestuurders kregen een boete voor het niet dragen van de gordel.

 

50% meer ongevallen op terugweg van school dan onderweg naar school

Nu het nieuwe schooljaar gestart is, is de verkeersveiligheid een hot item. Het BIVV heeft het hiernavolgende artikel gepubliceerd op haar website  :

“Uit een nieuwe statistische analyse van het BIVV blijkt dat er meer dan 4 kinderen en jongeren op 10 die betrokken waren bij een letselongeval, op weg waren van of naar school. Het verlaten van de school is hierbij 1,5 keer gevaarlijker dan het traject naar de school. En hoe verder de week vordert, hoe hoger het risico op een ongeval. Zo zijn er 70% meer slachtoffers op vrijdagavond dan op maandagochtend.

41% van de kinderen en jongeren die betrokken waren bij een ongeval, waren op weg van of naar school. Bovendien zijn er 50% meer slachtoffers bij het verlaten van de school dan op weg naar de school. Hoe verder de week vordert, hoe groter het risico op een ongeval, met een piek op vrijdagavond. We stellen 70% meer slachtoffers vast op een vrijdagavond dan op een maandagochtend. De vermoeidheid en het feit dat iedereen blij is dat de schoolweek achter de rug is, spelen hierbij zeker een rol. Ook op woensdagmiddag is het risico groter. Alle kinderen verlaten de school dan op hetzelfde moment. Dat brengt meer verkeer met zich mee en ongebruikelijke interacties met andere weggebruikers op dat uur.

De 12-18 jarigen zijn vooral betrokken bij ongevallen op het woon-schooltraject als fietser (37%) of als bromfietser (27%). Er zijn echter grote verschillen tussen de gewesten: in Wallonië zijn er meer slachtoffers als passagier in de wagen (32%), in Brussel meer voetgangers (54%) en in Vlaanderen meer fietsers (47%). Als we naar de 3-11 jarigen kijken, zien we dat het vooral autopassagiers zijn op het moment van het ongeval (42%). In 29% van de gevallen zijn het voetgangers.

 • Pas je snelheid aan: Respecteer de snelheidslimiet binnen de zone 30, maar ook daarbuiten. Een studie van het BIVV heeft aangetoond dat meer dan 3 op 4 kinderen slachtoffer waren van eenverkeersongeval dat gebeurde binnen een zone tussen de zone 30 en 300 meter rond de school.
 • Parkeer je wagen correct: Stop enkel waar dat toegelaten is, ook al is het maar voor twee minuutjes. Een fout geparkeerde wagen kan ervoor zorgen dat overstekende kinderen het moeilijk hebben om het andere verkeer te zien en zelf ook niet goed gezien worden.
 • Met het openbaar vervoer naar school: Lopen helpt niet… Wijs je kind erop dat het absoluut niet mag lopen om te proberen de bus of de tram nog te halen. Liever te laat komen dan risico’s nemen! 
 • Geen oortjes bij het oversteken: Leer je kind om ver voor of achter de bus of tram over te steken en goed in beide richtingen te kijken. Het is ook beter om oortjes of koptelefoons af te zetten voor het oversteken. 
 • Voorzie onvoorziene omstandigheden: Bekijk met je kind wat het moet doen bij onvoorziene omstandigheden: wanneer komt de volgende bus, wat te doen bij een staking, etc?
 • Steek over op de juiste plaats: Het is van groot belang dat je je kind leert oversteken op een plaats waar je kind de wagens goed ziet aankomen en ook zelf goed zichtbaar is voor de naderende bestuurders.  Dat is bijvoorbeeld zeker niet tussen twee wagens. Voor een kind zich op de oversteekplaats begeeft, moet het eerst naar links kijken, vervolgens naar  en daarna nog een laatste keer naar links.
 • Bekijk op voorhand waar de risicovolle plaatsen zijn: Leg het traject als eens af met je kind voor het de weg helemaal alleen moet doen. Toon de plaatsen die mogelijk gevaarlijk kunnen zijn: ingangen van garages, parkings, opritten enz.
 • Niet aan de andere kant van de straat: Wacht nooit op je kind aan de overkant van de straat. Je kind wil immers zo snel mogelijk bij jou zijn en zou hierdoor de straat kunnen oversteken zonder te kijken.
 •  

  Met de fiets naar school…

  Schat de capaciteiten van je kind in: Vooraleer je kind alleen naar school fietst, moet je nagaan of je kind dit aankan. Kan je kind achter zich kijken en zijn/haar arm uitsteken zonder uit te wijken? Kan het de snelheid van de auto’s juist inschatten? Is hij/zij zich bewust van de gevaren?

  Laat je kind een helm dragen: Het hoofd van een jonge fietser is kwetsbaar. Bij een val of een ongeval wordt het hoofd het vaakst getroffen met soms zeer ernstige gevolgen.

  Fiets in goede staat: De fiets van je kind moet uiteraard in goede technische staat zijn. In de herfst en in de winter zijn de dagen kort en je kind zal misschien thuis vertrekken wanneer het nog donker is. Laat je kind nooit in het donker rijden wanneer de verlichting van zijn/haar fiets het niet doet. Zorg er ook voor dat je kind zijn/haar fietslichten gebruikt! Een fluohesje of een reflecterende armband kan voor extra zichtbaarheid zorgen.”

  Snelheidscontroles

  Overdreven snelheid is één van de voornaamste oorzaken van verkeersongevallen. De limiet van 50 km/u binnen de bebouwde kom wordt niet steeds door iedereen gerespecteerd. De zwakke weggebruikers lopen hierbij het risico om bij een ongeval betrokken te raken. In het kader van het zonaal veiligheidsplan van de PZ Druivenstreek worden er op regelmatige tijdstippen verkeerscontroles gehouden. Het flitsen van voertuigen hoort daar uiteraard ook bij. De bemande flitscamera wordt door onze verkeersdienst opgesteld op die locaties waar de verkeersveiligheid in het gedrang kan komen.

  We zijn ons er ook van bewust dat er flitslocaties bestaan die we niet kennen maar waar het wel nuttig is om de situatie van naderbij te bekijken. Niet alle locaties zijn ingevolge de situatie van de weg en de densiteit geschikt om te flitsen.

  De maatregelen kunnen gaan van het plaatsen van een snelheidsweergavebord, snelheidsremmende maatregelen of een flitscamera.

  Langs deze weg doen wij dan ook een oproep aan de inwoners van de politiezone om mogelijke flitslocaties kenbaar te maken. Onze verkeersdienst zal de situatie van deze locaties van naderbij bekijken !

   

   

   

   

  ANPR in de Politiezone Druivenstreek
  Het gebruik van de mobiele en vaste camera’s met nummerplaatherkenning in de PZ Druivenstreek werpt zijn vruchten af.
  De interventieploegen intercepteren regelmatig voertuigen ingevolge een HIT melding.  Dit wil zeggen dat de politiezone een bericht ontvangt wanneer een voertuig de politiezone binnenkomt of verlaat en er een gegronde reden is om dit voertuig te interpelleren. Het kan gaan om gestolen voertuigen, niet-verzekerde voertuigen, voertuigen waarvan de technische keuring niet in orde is of voertuigen die om allerlei andere redenen op te sporen zijn.    
  Bijvoorbeeld, enkel in de maand juni noteerden we volgende resultaten na reacties op zo een HIT melding.
  - 3 gestolen (verduisterde) voertuigen teruggevonden,
  - 1 voertuig met een verdachte persoon  overgedragen aan een andere politiedienst,
  - 1 niet-verzekerd voertuig in beslag genomen,
  - 7  niet-gekeurde voertuigen geïnterpelleerd,
  - 5 voertuigen en eigenaar onderschept waar een ‘te nemen maatregel’ aan gekoppeld was,
  - 2 personen onderschept die reden terwijl hun rijbewijs ingetrokken was,
  In de strijd tegen de woninginbraken worden tevens, in functie van plaats en tijdstip, verdachte voertuigen gelinkt aan diefstallen. Meerdere diefstallen werden de voorbije maanden dankzij de ANPR- camera’s opgehelderd.
  Binnenkort zullen er nog bijkomende camera’s geplaatst worden op strategische plaatsen. 

  Opendeurdag  brandweer – politie
  Op zondag 2 oktober 2016 tussen 10u en 17u organiseren Politiezone Druivenstreek en brandweer Overijse een opendeurdag.
  Maak kennis met onze veiligheidsdiensten en bezoek de vele infostanden, indrukwekkend voertuigenpark, interactieve spelen en spectaculaire demonstraties. Een uitgebreid aanbod aan animatie voor groot en klein! 
  Plaats van het gebeuren: Brusselsesteenweg 145, 3090 Overijse en Schavei 77, 3090 Overijse  
  Tip: kom met de fiets en bespaar kostbare tijd aan het zoeken naar een parkeerplaats!  Een fietsenparking is voorzien (ingang Brusselsesteenweg), met mogelijkheid tot fietsgraveren. De kleinsten kunnen zich uitleven op het fietsparcours.                                        
   

  Gezocht: gemachtigde opzichters!
  Gemachtigde opzichters verhogen de verkeersveiligheid in de buurt van de school. Een gemachtigde opzichter is een onmisbare schakel in het verkeersveiligheidsbeleid van de gemeente.
  Dus, als ook u wil bijdragen tot meer veiligheid in het verkeer en als u de vorige campagnes heeft gemist, dan kan u dit najaar deelnemen aan één van de nieuwe geplande theoretische opleidingen en gemachtigd opzichter worden!
  Door uw bijdrage krijgen vele jonge fietsers en voetgangers een kans om weer veilig en zelfstandig naar school te gaan.
  De provincie zorgt gratis voor uw theoretische opleiding en uw uitrusting (hesje, stopbord en driekleuren armband).
  De praktische opleidingen worden in het najaar georganiseerd in samenwerking met de lokale politie.
  Vooraf inschrijven is verplicht !
  Meer info: http://www.vlaamsbrabant.be/verkeer-mobiliteit/voor-scholen/gemachtigde-opzichter/index.jsp 

  Vorige12Volgende