Valse politieagenten in Hoeilaart
Donderdag 29 oktober 2015 omstreeks 12.22 uur bood zich een man aan bij een bejaarde vrouw  in de J.B. Charlierlaan in Hoeilaart. Hij gaf zich uit voor iemand van de watermaatschappij en zei dat de waterleidingen dienden gespoeld te worden. De bewoner liet deze persoon binnen en stond plots oog in oog met twee personen in de keuken in burgerkledij.
De mannen spraken Frans en beweerden valselijk van de politie te zijn. Zii vertelden de vrouw dat de werkman van de watermaatschappij een dief was.
Eén van de twee politiemensen leidde de man van de watermaatschappij naar buiten terwijl de andere valse  politieman de vrouw een paar zaken toonde die afkomstig waren uit haar woning.  
Vervolgens vroeg hij de dame of ze  geld in huis had en deed hij met haar een rondgang in de woning.
Plots zei de politieagent dat hij een fotoapparaat ging halen om foto’s te maken en ging hij weg.
Kort nadien vond de vrouw dit vreemd en realiseerde zij zich dat de valse politieagent aan de haal was met een som geld.
De politiezone Druivenstreek wijst er op dat alle personeelsleden Nederlandstalig zijn. Politieagenten in uniform verplaatsen zich in principe ook met een auto of motorfiets, die voorzien is van de politiekentekens. Zij zijn steeds in het bezit van een dienstidentiteitskaart.
Bij de minste twijfel, laat niemand binnen, sluit de deur en verwittig 101 met de melding dat u sterk het vermoeden heeft dat er valse politiemensen of vals personeel van de water- of elektriciteitsmaatschappij aan uw deur staan.

valsepolitieagenten

Inbraken in Jezus-Eik en in Tombeek
Dinsdag  27 oktober in de late namiddag werd er ingebroken in twee woningen in  Jezus-Eik. Het gaat om inbraak in de Barbizonlaan en in de Zoniënboslaan.
Op de twee plaatsen drongen ze langs de achterzijde de woningen binnen. In de Zoniënboslaan namen ze een ladekast mee die ze achteraf  in een nabijgelegen veld achter lieten.
Donderdag 29 oktober 2015 tussen 13.35  en 17.00 uur werd een diefstal gepleegd in de Bergstraat in Tombeek. Onbekenden  verbrijzelden het raam van de schuifdeur achteraan  de woning met een hark uit de tuin.

horenzienmelden
 

Aantreffen van een geseind voertuig in  Hoeilaart.
Woensdag 28 oktober 2015 om 09.58 uur werd door de vaste ANPR-camera op de Groenendaalsesteenweg in Hoeilaart een voertuig gescand met een niet-ingeschreven nummerplaat.  Een  politiepatrouille kon het voertuig onderscheppen in de Herman Teirlincklaan. Bij verdere controle bleek de chauffeur, een 42- jarige man uit Montigny-Le-Tilleul, ook geseind was als 'op te sporen'.
Hij werd voor verhoor overgebracht naar het commissariaat en overgebracht naar de gevangenis van Vorst. Het voertuig werd in beslag genomen.

 anpr hoeilaart