Paddentrek
Elk voorjaar tussen half februari en midden april trekken amfibieën van hun overwinteringsplaats naar hun voortplantingsplaatsen. De trek komt pas op gang wanneer de weersomstandigheden gunstig zijn. Dit is op zachte, regenachtige avonden, bij een temperatuur boven de 4°C en liefst boven de 7°C. Dan neemt de gemeente ook maatregelen in enkele straten. Waar aanduidingen van de paddentrek staan is de snelheid beperkt tot 30 km/uur. Dus GRAAG TRAAG, niet alleen voor de pad, maar ook voor vrijwilligers die de diertjes helpen oversteken!

 paddentrek

Gauwdiefstal
Wat is gauwdiefstal? Gauwdiefstal is het ongemerkt wegnemen van voorwerpen die op het lichaam worden gedragen. Gauwdieven zijn vaak actief op druk bezochte plaatsen zoals winkelstraten, markten, haltes van het openbaar vervoer of in uitgaansbuurten. Volg deze adviezen en verklein de kans dat je slachtoffer wordt van een gauwdiefstal. Gauwdiefstal voorkomen - Laat je persoonlijke papieren die je niet verplicht bij je moet hebben beter thuis. - Beperk de som cash geld die je op zak hebt en betaal zo veel mogelijk met bankkaarten, een veilig betaalmiddel. - Bewaar je portefeuille best in een gesloten tas. Laat de inhoud van je portefeuille zo weinig mogelijk zien. - Bewaar je bankkaarten, sleutels en documenten met je adres niet samen met je adres in je handtas of portefeuille. - Bewaar de code van je bankkaart nooit in je portefeuille, maar probeer deze uit het hoofd te leren. - Sluit je (hand-)tas goed af en draag ze tussen arm en lichaam met de sluiting naar binnen gekeerd. Houd je handtas steeds in het oog. - Houd je abonnement, rittenkaart of geld klaar bij het opstappen op bus, tram, trein of metro. Op die manier moet je jouw portefeuille niet bovenhalen. Gauwdieven hebben vaak helpers die voor afleiding zorgen of er met de buit vandoor gaan. Wees waakzaam bij toevallige botsingen of wanneer er zonder reden plots opschudding ontstaat. Werd je slachtoffer van gauwdiefstal?

Ben je jouw Belgische identiteitskaart, paspoort of verblijfstitel verloren of werd deze gestolen? Bel gratis naar DOC STOP op het nummer 00800 2123 2123 en blokkeer je kaart. Wanneer je jouw bankkaarten verliest of wanneer je een diefstal vermoedt, meld je dit zo snel mogelijk bij CARD STOP op het nummer 070 344 344. Het verlies van jouw identiteitskaart, rijbewijs, ... brengt een grote rompslomp met zich mee. Daarom ontwierp de provincie Vlaams-Brabant een informatiekaart die op een rijtje zet hoe je de belangrijkste documenten kan terug krijgen. Voor meer informatie hieromtrent verwijzen wij U naar de website www.vlaamsbrabant.be

 gauwdiefstal

 

 

 

 

 

 

WhatsApp-BIN Hoeilaart

Op 1 februari is het startschot gegeven van de WhatsApp- buurtpreventiegroep Hoeilaart. Met het initiatief wil men het aantal inbraken in Hoeilaart terug dringen. Door snel informatie over verdachte handelingen naar de andere leden en de politie te sturen, kan de politie snel optreden. De WhatsApp- buurtpreventiegroep Hoeilaart kwam tot stand met de medewerking van de politiezone Druivenstreek, de gemeente en het buurtinformatienetwerk Hoeilaart. Op zondag 7 mei staan de initiatiefnemers met een infostand op de Meifeesten.
Wie wil deelnemen of meer informatie wil, kan dit terug vinden via het inschrijvingsformulier. Meer info of het inschrijvingsformulier kunnen gemaild worden naar  Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. .

 

whatsapp           
                     bin logo    

Lichte daling ongevallen met lichamelijk letsel in 2016  

In 2016 daalde het aantal vastgestelde verkeersongevallen met lichamelijk letsel in onze politiezone licht. Indien we de cijfers op niveau van onze gemeentes nader bekijken merken we in Hoeilaart een daling en in Overijse een lichte stijging van de ongevallen. De meeste ongevallen situeren zich langsheen de grotere, drukkere steenwegen in Overijse (Brusselsesteenweg en Terhulpensesteenweg), waar logischerwijze ook het meest aantal voertuigen passeren en dus ook meer risico bestaat op een ongeval. Gelukkig moest de politie in 2016 - net als vorig jaar - geen dodelijke verkeersslachtoffers vaststellen. De politiezone levert zware inspanningen op gebied van verkeersveiligheid. We hopen samen met u  deze dalende trend te kunnen aanhouden en de verkeersveiligheid op onze wegen blijvend te verhogen.

2016 vko ll

 

Verkeerscontroles in de druivenstreek

In het kader van de verkeersveiligheid werden te Overijse en Hoeilaart tijdens de maand januari 2017 op verschillende plaatsen en tijdstippen controles uitgevoerd. Door de bemande camera werden 16812 voertuigen op snelheid gecontroleerd. 975  bestuurders of 5,8% werden geflitst wegens te snel rijden. 17 bestuurders zijn door het rode verkeerslicht van de onbemande camera’s gereden op een totaal van 139.949 gecontroleerde voertuigen. In totaal werden 728 ademtests afgenomen. 96,4  % van de bestuurders had niet gedronken. 14 rijbewijzen werden onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen. 9 bestuurders werden positief getest op het gebruik van drugs achter het stuur. Op regelmatige tijdstippen controleert de verkeersdienst de fietsverlichting aan het Sint-Martinuscollege te Overijse. Een vaststelling hierbij is dat 50 % van de fietsers niet in orde zijn met de fietsverlichting ( lichten en reflectoren).

Vogelgriep : informatie gericht aan de hobbyhouders van pluimvee
 
Als gevolg van het aantreffen van vogelgriep in de gemeente Lebbeke zijn er diverse voorzorgsmaatregelen genomen die ook hobbyhouders van pluimvee en andere vogels in gans België betreffen.
Deze maatregelen worden in de eerste plaats genomen om alle in gevangenschap gehouden vogels maximaal te beschermen tegen vogelgriep. Deze vogelziekte is zeer besmettelijk, pijnlijk en dodelijk voor deze dieren.
Welke zijn de voorzorgsmaatregelen :
- U dient al uw pluimvee en vogels op te hokken of af te schermen. Dit kan gebeuren door uw dieren op te sluiten in hun hok of in een gebouw. De dieren kunnen ook buiten blijven op voorwaarde dat hun terrein of een deel ervan langs boven en langs de zijkanten met gaas of netten worden afgesloten van wilde vogels. De mazen van het net of gaas mogen maximum 10 cm groot zijn zodat grotere vogels (vb. eenden) er niet doorheen kunnen.
- De dieren binnen voederen en het drenken of op een zodanige wijze dat contact met wilde vogels onmogelijk is.
- U mag geen oppervlaktewater of water dat toegankelijk is voor wilde vogels als drinkwater geven.
Alle markten en verzamelingen van pluimvee zijn tijdelijk verboden.
Er is geen risico wat betreft de consumptie van pluimvee en eieren.
Voor verdere informatie kan U steeds de website van het FAVV raadplegen op www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/vogelgriep of het nummer 0800/99.777 contacteren.
 
Een aanrijding aangeven met je smartphone of tablet ? Het kan voortaan met de app Crashform
 
Voortaan hoeven bestuurders bij een aanrijding geen papieren aanrijdingsformulier meer te gebruiken. Dankzij de app Crashform kunnen zij met een smartphone of tablet* de aangifte invullen.
“De onmiddellijke, elektronische aangifte van een aanrijding via Crashform betekent zowel voor de verzekerden als voor de verzekeraars pure tijdswinst”, benadrukt Assuralia, de beroepsvereniging van verzekeringsondernemingen. Het gebruik van de nieuwe app verkleint bovendien het risico van foutjes of onvolledige informatie.
Met Crashform, beschikbaar in Google Play en App Store, kan je van tevoren je persoonlijke en verzekeringsgegevens invullen om ze in geval van aanrijding bij de hand te hebben. De verzekeraars zullen op de groene kaarten (verzekeringsbewijs) een QR-code aanbieden die je kan scannen om je verzekeringsgegevens automatisch in te geven op de plaats van het ongeval. Daarna volstaat het om in geen tijd de omstandigheden van het ongeval aan te vinken, de schade aan de voertuigen aan te geven en foto’s toe te voegen. Eenmaal de ongevalsaangifte op de smartphone of tablet ondertekend is, komt zij onmiddellijk terecht in je eigen mailbox, in die van je verzekeraar en in die van je tussenpersoon, als diens e-mailadres vermeld is.
Assuralia is opgetogen over de app en spreekt over een nieuwe consumentvriendelijke stap in het tijdperk van de digitalisering. Nu is het aan de consument om de app uit te proberen. 1 op 16 landgenoten zal hem dit jaar effectief nodig hebben, want volgens de jongste cijfers van Assuralia veroorzaken 6,35% van de bestuurders van personenwagens (categorie “Toerisme en Zaken”) in België binnen het jaar een ongeval. Noot: het papieren aanrijdingsformulier blijft even goed geldig.
De verzekeraars onderzochten welke ‘type-aanrijdingen’ zich in ons land het meest voordoen. De top 5 ziet er als volgt uit:
    Aanrijding met stilstaand voertuig (28%)
    Kop-staartaanrijding (26%)
    Voertuig voert maneuver uit (23%)
    Voertuig verandert van rijstrook (6%)
    Voorrang van rechts (5%)
(*) iOS 9.0 of hoger, Android 4.4 of hoger 

Vorige12Volgende