Verkeersveiligheid : Strengere maatregelen voor recidivisten !

Volgens het BIVV is slechts 1 % van de Belgen op de hoogte van de strengere maatregelen. Sinds 01 januari 2015 beschouwt de wet “recidive” breder zodat ook combinaties van de zwaarste overtredingen bestraft kunnen worden. Voordien konden enkel gelijke overtredingen meegenomen worden voor de beoordeling van de recidive. Met deze nieuwe maatregelen worden bestuurders geviseerd die ondanks een eerste veroordeling toch opnieuw een zware overtreding begaan. De straffen voor recidivisten zijn dan ook niet min. Een bestuurder die al veroordeeld is voor rijden onder invloed van alcohol zal bij de volgende overtredingen volgende sancties opgelegd krijgen door een politierechter :

tabel maatregelen

Deze sancties worden toegepast voor :

 •          Rijden onder invloed van alcohol en drugs
 •          Rijden zonder geldig rijbewijs
 •          Vluchtmisdrijf
 •          Overdreven en onaangepaste snelheid
 •          Gebruik van een radarverklikker
 •          Overtredingen van 4de graad ( vb. negeren van bevelen van een bevoegde agent)

Meer informatie kan je hier terugvinden.

1+1=3

Verkeerscontroles in de druivenstreek

In het kader van de verkeersveiligheid werden te Overijse en Hoeilaart tijdens de maand april op verschillende plaatsen en tijdstippen controles uitgevoerd. Het gaat over vaststellingen van de interventieploegen, de controledispositieven, bemande en onbemande snelheidscontroles.

Door de bemande camera werden 9042  voertuigen op snelheid gecontroleerd. 866 bestuurders of  9 % werden geflitst wegens te snel rijden op plaatsen waar de veiligheid voor de weggebruikers dit niet toelaat. 11 bestuurders zijn door het rode verkeerslicht van de onbemande camera’s gereden. In het totaal werden 594 ademtests afgenomen. 97  % van de bestuurders had niet gedronken wat een goed resultaat is. Van de 20 bestuurders die wel te veel gedronken hadden werd van 10  bestuurders hun rijbewijs onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen. 1 bestuurder werd positief getest op het gebruik van drugs achter het stuur.

Er werden in Overijse 45 parkeerbelastingen en in Hoeilaart 5 parkeerbelastingen opgelegd wegens overtredingen in de blauwe zones waar het tijdsgebonden parkeren van toepassing is. 48 bestuurders kregen een proces-verbaal van waarschuwing voor kleinere verkeersinbreuken en 18 bestuurders kregen een boete voor het niet dragen van de gordel. Mits een kleine inspanning van de bestuurders kan dit alles wel vermeden worden.

politiemoto

Verkeerseducatie voor onze jonge weggebruikers

Tijdens de maand april werden er in verschillende scholen educatie gegeven. In de scholen van Jezus-Eik werd een behendigheidsparcours opgesteld waar onze jeugdige weggebruikers, van het 1ste tot en met het 6de leerjaar  hun fietsrijvaardigheid kunnen tonen. Voor de leerlingen van het 6de leerjaar heeft het fietsexamen plaatsgevonden.

De kleuters , en mogelijke politieambtenaren in spe, hebben kennisgemaakt met de voertuigen en het materiaal van de politie.

In ’t kasteeltje te Overijse-centrum werd aan de leerlingen van het 1ste en 2de leerjaar getoond hoe zij op een veilige manier de rijbaan moeten oversteken. De leerlingen van het 3de leerjaar kregen tips van de verkeersagenten hoe zij het kruispunt aan de leegheid het beste oversteken en hoe de verkeerslichten er werken. Aan de hand van een powerpoint –presentatie kregen de leerlingen van het 4de leerjaar een deskundige uitleg over de verkeersborden en de bevelen van de bevoegde agenten…belangrijk voor het voetgangersexamen. Ook de leerlingen van het 6de leerjaar ontsnapten niet aan het fietsexamen.

In de school te Tombeek kregen de leerlingen van het 4de leerjaar ook een deskundige uitleg over de verkeersborden en de bevelen van de bevoegde agenten. Te Hoeilaart werd in Sint-Clemens een behendigheidsparcours opgesteld voor de leerlingen van het 3de en 4de leerjaar. In het Groene dal leerden de leerlingen van het 1ste en 2de leerjaar hoe veilig de rijbaan over te steken.

verkeersborden

Diefstallen in de druivenstreek

Op 11 april werd een diefstal gepleegd op een bouwwerf aan de Leopold-II laan te Hoeilaart. Onbekenden hebben er een kraan gedeeltelijk afgebroken en zijn er vandoor gegaan met de hydraulische pomp van de kraan.

Op 11 april werd er ook een inbraak vastgesteld in de Leemveldstraat te Overijse. Een keukenraam aan de zijkant van de woning werd opengebroken met een onbekend voorwerp, de raamomlijsting werd losgemaakt en het raam eruit gehaald.

Op 15 april werd een diefstal vastgesteld op het Sijzenplein te Overijse. De dader heeft het cilinderslot, van de achterdeur, afgebroken en de woning doorzocht. Een computer en een laptop werden meegenomen.

Tussen 15 april en 18 april werd er ingebroken in een tuinhuis en een garage op de Groendaalsesteenweg te Hoeilaart. De dieven gingen aan de haal met werktoestellen om de tuin te onderhouden.

Op 23 april werd een diefstal vastgesteld in de Vlaanderenveldlaan te Hoeilaart. Ook hier hadden de daders het gemunt op het tuinhuis. Het volledige raam van dit tuinhuis werd eruit gehaald en de dader(s) ging aan de haal met werktoestellen.

Gaatjesboorders

Een veel gebruikte methode om woningen binnen te komen is het gaatjesboren. Bij deze methode boort de inbreker een gat in een (raam)kozijn. Daarna kan hij via het gat met bijvoorbeeld een ijzerdraadje de hendel van het raam openmaken of sleutels ronddraaien in het deurslot. Vaak gebruikt de inbreker hierbij een zeer stil handboortje, waardoor hij vrijwel geruisloos binnen kan komen. Om te voorkomen dat inbrekers op deze manier bij u thuis kunnen inbreken, kunt u het volgende doen:

 • Zorg dat ramen en deuren zijn voorzien van sloten die u met een sleutel af kunt sluiten, verwijder de sleutel als u hem niet gebruikt..
 • Draai ramen en deuren op slot en berg de sleutels op.
 • Op deze manier voorkomt u dat  ‘gaatjesboorders’ via het geboorde gat een raam of deur kunnen openmaken.
 • Toegangsdeuren tot de woning mogen niet hol zijn, uitsluitend massief hout.

http://administrator.lokalepolitie.be/sites/5402/images/gaatjesboorder.jpg

Het gebruik van drones

Het Koninklijk Besluit van 10-04-2016 dat het gebruik van drones of onbemand luchtvaartuig reglementeert, is vanaf heden van toepassing. Dit KB bespreekt het gebruik, de verschillende types, de vereisten, opleiding , de toegelaten en verboden handelingen. Het recreatief gebruik is een gebruik voor uitsluitend recreatieve en sportieve doeleinden, tijdens de welke de drone geen personen of goederen vervoert en die geen commerciële of professionele vluchten uitvoert.

 • De plaatsen voor recreatief gebruik zijn: indoor (geen wettelijke bepalingen te respecteren. Bewaar een veilige afstand ten opzichte van personen en goederen op de grond) of boven privéterrein.
 • De drone weegt minder dan 1 kg.
 • De vluchthoogte  is maximum 10 meter
 • Verboden te vliegen in de buurt van en boven luchtvaartterreinen, industrie, gevangenis, kerncentrales, boven mensen
 • Voor persoonlijke doeleinden buiten de openbare ruimte.

Verdere informatie kan U raadplegen op de hiernavolgende adressen :

Het volledige KB kan u downloaden op:

http://mobiliteit.belgium.be/sites/default/files/resources/files/kb-ar_rpas.pdf

De flyer van het Directoraat-Generaal voor de Luchtvaart :

http://mobilit.belgium.be/nl/luchtvaart/drones

 

http://administrator.lokalepolitie.be/sites/5402/images/nb20160425.jpg

Vorige123Volgende