fietspatrouilleDiefstal op bouwwerven is een veel voorkomend fenomeen, dat jaarlijks tot grote verliezen leidt. Op de website van de Algemene Directie Veiligheid en Preventie van de FOD Binnenlandse Zaken worden een aantal maatregelen voorgesteld.
Die maatregelen werden geordend aan de hand van het OBER-principe. De O, B en E (organisatorische, bouwkundige en elektronische maatregelen) kun je op de website terugvinden; nu gaan we dieper in op de R van dit letterwoord. Die ‘R’ staat voor ‘registreren, merken en melden’. Verder geven we meer informatie over het belastingvoordeel waarvan u kunt genieten.

Registratie Maak een inventaris van uw kostbaar materieel, noteer het serienummer en de unieke kenmerken. Identificeer en registreer uw voertuigen en machinepark, maak ook een foto van al het materieel afzonderlijk. Een registratieformulier hiervoor vindt u op de website van besafe.be (zie referentie). Vul dit zorgvuldig in; hierdoor vergroot u de kans dat uw gestolen materieel teruggevonden wordt. Het formulier kan eveneens helpen om een correcte aangifte te doen.

Merken
Het materieel kan bovendien worden gemerkt, dit maakt het minder interessant om te stelen. Kleef op elk betrokken stuk materieel het bericht ‘geregistreerd en gefotografeerd materieel’, dit werkt afschrikkend en ontradend. Er bestaan verschillende methodes om voorwerpen te merken, zoals met microdots die enkel gelezen kunnen worden met een ultraviolet licht.
Melden
Vraag ten slotte aan de lokale politie om de bouwplaats in te plannen in het patrouilleschema. Geef de politie eveneens informatie over periodes waarin er meer risico’s zijn op diefstal, bijvoorbeeld periodes waarin er veel diefstalgevoelig materieel voorhanden is of wanneer er enkele dagen niet gewerkt wordt. Indien er toch iets gestolen wordt, geef dan de diefstal altijd en zo snel mogelijk aan bij de politie. Hiervoor geeft u best een zo goed en gedetailleerd mogelijke omschrijving van het materiaal.
Melden houdt meer in dan enkel aangifte doen. Ook wanneer er onregelmatigheden of verdachte gedragingen worden vastgesteld, kan een melding zinvol zijn.
Belastingvoordeel Aangezien de bestrijding van diefstal en inbraak een belangrijke prioriteit vormt in het nationale veiligheidsbeleid, heeft men voor zelfstandige ondernemers een belastingvoordeel voorzien bij de aanschaf van inbraakvertragende materialen. U kunt op twee manieren een financieel voordeel ontvangen.
Enerzijds is er de investeringsaftrek: naast de gewone afschrijving geniet u dan van een bijkomende aftrek van 20,5%. Deze aftrek wordt verrekend op de winst van het jaar waarin u deze goederen hebt aangekocht, op voorwaarde dat u (de aannemer) een verklaring over de kwaliteit aflegt. Hiervoor komen verschillende materialen in aanmerking, zoals specifiek inbraakwerende afrastering van bouwwerven, sloten en andere beveiligingssystemen van materieel op een bouwwerf.
Anderzijds is er ook een aftrek van de beroepskosten voorzien: deze hebben betrekking op het leveren van bepaalde diensten inzake beveiliging. Beroepskosten inzake beveiliging zijn aftrekbaar tot 120% in plaats van 100%. Deze aftrek geldt voor het jaar waarin de kosten zijn gemaakt. Een dienst waarvoor een bouwwerf in aanmerking kan komen, is bijvoorbeeld bewaking door een gespecialiseerde firma.
U kunt ten slotte ook een beroep doen op een diefstalpreventieadviseur van de gemeente of politiezone, om samen te zoeken naar een optimale beveiliging van uw bouwwerf.

An Pues Diefstalpreventieadviseur
Zie ook: Diefstal op bouwwerven: hoe kunt u uw werf beschermen?

Verder lezen: http://besafe.be/

Blijkbaar worden steeds meer mensen opgebeld met allerhande beloften en worden ze uitgenodigd om ergens de zaak van hun leven te kunnen doen. Echter niets is minder waar.

Blijf steeds op uw hoede!

Op onderstaande link kunt u een aantal van dergelijke praktijken nalezen:

http://economie.fgov.be/nl/consument/bedrog/voorbeelden/meubelverkoop/#.VN3VyRoVGM8

 garagediefstal

Het aantal diefstallen uit auto’s dat de Belgische politie elk jaar registreert, blijft indrukwekkend: meer dan 66.000 feiten in 2013. En dat cijfer houdt geen rekening met sacjackings! Bovendien blijkt uit de laatste Veiligheidsmonitor dat meer dan 40% van deze diefstallen niet wordt aangegeven ...
Diefstallen uit auto’s gebeuren doorgaans op straat of op parkings in de openlucht, dus op plaatsen die vrij toegankelijk zijn, waar weinig of geen controle is en waar de daders gemakkelijk kunnen vluchten.

Het moge dus duidelijk zijn ... voorkomen is beter dan genezen:
• Parkeer uw wagen altijd op een drukke en goed verlichte plaats.
• Laat niets zichtbaar achter in de wagen. Plaats tassen, jassen en alles van waarde in de gesloten kofferbak.
• Haal uw gps en zijn houder van de voorruit en neem ze mee.
• Neem waardevolle voorwerpen en uw boorddocumenten mee.
• Sluit de ramen en vergrendel de deuren en de kofferbak, zelfs al bent u maar even weg.
Als u toch het slachtoffer bent geworden van diefstal uit uw wagen:
• Blokkeer dan onmiddellijk uw bank- en kredietkaarten via CardStop 070 344 344.
• Blokkeer ook uw identiteitspapieren via DocStop 0800 2123 2123.
• Doe zo snel mogelijk aangifte bij de lokale politie.

Verder lezen:  https://besafe.ibz.be

 

 

 

 

flitserGisteren 22 januari 2015 hebben onze medewerkers overdag een snelheidscontrole gehouden in de gehele politiezone. Er werd een zone 30 (schoolomgeving)gecontroleerd en twee bebouwde kommen.

Van de 461 voertuigen die gecontroleerd werden reden er 20 te snel. Zij mogen dan ook een boete in de bus verwachten.

fluovestIn de schemering, ‘s nachts en ook bij slecht weer moeten voetgangers bij elke verplaatsing op de openbare weg (van en naar school of werk ...) ervoor zorgen dat ze van ver goed zichtbaar zijn en dubbel voorzichtig zijn zodat ze niet verrast worden door een voertuig. Het is namelijk moeilijk om de afstand en de snelheid van een voertuig, waarvan men slechts de lichten ziet, juist in te schatten.

Bovendien, in tegenstelling tot wat men soms denkt, kunnen de straatverlichting en de lichten van voertuigen nooit dezelfde lichtsterkte en helderheid bereiken als die van daglicht!

’s Nachts merkt een automobilist een voetganger op:

• van op 20 meter, als de voetganger donkere kledij draagt;

• van op 50 meter als hij of zij heldere kleren draagt;

• van op 150 meter als hij of zij reflecterend materiaal draagt.


Hoe kunnen u en uw kind zich in het donker veilig verplaatsen?

• Leg uw kind de gevaren uit en geef het strikte richtlijnen mee.

• Steek de straat over op goed verlichte plaatsen, waar u de voertuigen goed ziet aankomen en u ook zelf goed zichtbaar bent voor de naderende bestuurders. Kies indien mogelijk altijd voor een zebrapad.

• Draag kleren, schoenen, zakken ... in heldere kleuren met reflecterende elementen.

• Plaats op de twee draagriemen, de zijkanten en de rug van de rugzak of boekentas van uw kind, horizontale en/of verticale reflecterende banden zodat hij of zij van alle kanten goed zichtbaar is.


Christian Arnould

Hoofdcommissaris o.r.