flitserGisteren 22 januari 2015 hebben onze medewerkers overdag een snelheidscontrole gehouden in de gehele politiezone. Er werd een zone 30 (schoolomgeving)gecontroleerd en twee bebouwde kommen.

Van de 461 voertuigen die gecontroleerd werden reden er 20 te snel. Zij mogen dan ook een boete in de bus verwachten.

gatsoVan zaterdag 10 januari op zondag 11 januari 2015 hielden onze medewerkers een verkeersactie met als doel de snelheid en het alcoholgebruik te controleren. Er werd op vier verschillende plaatsen in de drie gemeenten gecontroleerd.

Van de 269 wagens die op snelheid gecontroleerd werden, reden er 6 te snel.

Van de 64 bestuurders die een blaasproef dienden af te leggen, was er eentje positief, die zijn rijbewijs 6 uur moest inleveren en waren er twee alarm. Zij moesten hun rijbewijs 3 uren inleveren.

Daarnaast reed er iemand wiens rijbewijs reeds werd ingetrokken. Hij zal zich voor de politierechtbank moeten verantwoorden.

fluovestIn de schemering, ‘s nachts en ook bij slecht weer moeten voetgangers bij elke verplaatsing op de openbare weg (van en naar school of werk ...) ervoor zorgen dat ze van ver goed zichtbaar zijn en dubbel voorzichtig zijn zodat ze niet verrast worden door een voertuig. Het is namelijk moeilijk om de afstand en de snelheid van een voertuig, waarvan men slechts de lichten ziet, juist in te schatten.

Bovendien, in tegenstelling tot wat men soms denkt, kunnen de straatverlichting en de lichten van voertuigen nooit dezelfde lichtsterkte en helderheid bereiken als die van daglicht!

’s Nachts merkt een automobilist een voetganger op:

• van op 20 meter, als de voetganger donkere kledij draagt;

• van op 50 meter als hij of zij heldere kleren draagt;

• van op 150 meter als hij of zij reflecterend materiaal draagt.


Hoe kunnen u en uw kind zich in het donker veilig verplaatsen?

• Leg uw kind de gevaren uit en geef het strikte richtlijnen mee.

• Steek de straat over op goed verlichte plaatsen, waar u de voertuigen goed ziet aankomen en u ook zelf goed zichtbaar bent voor de naderende bestuurders. Kies indien mogelijk altijd voor een zebrapad.

• Draag kleren, schoenen, zakken ... in heldere kleuren met reflecterende elementen.

• Plaats op de twee draagriemen, de zijkanten en de rug van de rugzak of boekentas van uw kind, horizontale en/of verticale reflecterende banden zodat hij of zij van alle kanten goed zichtbaar is.


Christian Arnould

Hoofdcommissaris o.r.

alcoholcontroleDonderdag 18 december 2014 hebben onze verkeersmedewerkers in de namiddag een controleactie gehouden op snelheid en alcohol in het verkeer. Ze controleerden in totaal 659 voertuigen op snelheid en aan 31 bestuurders werd gevraagd om een alcotest af te leggen. Eén bestuurder had te diep in het glas gekeken en moest zijn voertuig achter laten. Tegen 18 bestuurders werd een proces verbaal voor snelheid opgesteld.

ikziejegraagTussen woensdag 3 december en donderdag 11 december hebben onze medewerkers deelgenomen aan de actie "Ik zie je graag". Het is de bedoeling om meer aandacht te schenken aan het gebruik van de lichten bij fietsers. Nog te veel fietsers fietsen met een gebrekkige verlichting.

We controleerden op die enkele dagen maar liefst 532 bestuurders. 57 daarvan waren niet in orde.

Gelukkig stelde de provincie Vlaams Brabant kleine witte en rode lampjes ter beschikking zodat men toch verder kon rijden. We vroegen dan ook om deze terug binnen te brengen nadat de verlichting in orde gezet werd, hetgeen in de meeste gevallen ook gebeurde.