shutterstock 178515767 1 

Tips tegen gauwdieven op festivals

Deel geen foto’s van uw ticket op sociale media

Zo vermijd u dat de streepjescode op uw ticket gekopieerd en gebruikt wordt waardoor u zelf niet meer naar binnen kan.

Gebruik uw bankkaart

Beperk de hoeveelheid cash geld en gebruik zo veel mogelijk uw bankkaart. Indien u toch cash geld wil meenemen, kan u een veiligheidstasje dragen onder uw kledij. Hier kan u uw geld in opbergen. Hou uw toegangsticket klaar, zodat u in de mensenmassa uw portefeuille niet hoeft uit te halen.

Laat overbodige zaken thuis

Waardevolle spullen bewaart u beter niet in uw tent. Het openen van een ritssluiting is een fluitje van een cent.  Laat ze thuis of leg ze in een locker.

Noteer uw IMEI-nummer

Via *#06# kan u het IMEI-nummer van uw gsm, smartphone of tablet opvragen. Dit nummer heeft u nodig om het toestel te blokkeren bij verlies of diefstal en bij de aangifte van diefstal van het toestel aan de politie. Bewaar het dus goed.

Beveilig uw telefoon met een wachtwoord

Een voldoende veilig wachtwoord kan voorkomen dat uw gestolen toestel wordt gebruikt. Dit kan tevens een ontradend effect hebben om het toestel te stelen.

Let wel op voor shouldersurfing. Daarbij kijkt een dief over uw schouder mee om uw wachtwoord achterhalen. Toets het dus steeds discreet in.

Gebruik een app om je smartphone te beveiligen en traceren

Er bestaan apps die uw toestel kunnen terugvinden bij verlies of diefstal. Soms kan u deze apps zelfs vanop afstand installeren.

Elk mobiel besturingssysteem biedt een eigen oplossing om uw toestel terug te vinden. Vaak laten die apps zelfs toe om op een kaart te zien waar uw toestel zich bevindt, kan u de inhoud vanop afstand wissen en berichten laten verschijnen op het vergrendelingsscherm.

Lockers op een festival? Gebruik ze!

Vaak zijn er lockers aanwezig op festivals. Leg er uw kostbare spullen in. Let er wel op dat u de sleutel niet verliest.

Openbare hotspots? Opletten geblazen!

Openbare Wi-Fi-netwerken zijn vaak minder goed beveiligd. Cybercriminelen kunnen hiervan handig gebruik maken om persoonlijke informatie te achterhalen. Vermijd dus bankverrichtingen of het delen van vertrouwelijke info via openbare hotspots. Geef de voorkeur aan mobiel internet

 

Voor meer info klik hier

 

In de nacht van 23 op 24 mei hebben onze medewerkers de snelheid gecontroleerd van 235 voertuigen en 66 bestuurders gecontroleerd op het overmatig gebruik van alcohol. Van de 235 voertuigen reden er 9 te snel. Zij mogen een pv in de bus verwachten.

Van de 66 bestuurders die moesten blazen, hadden er 7 teveel op en moesten het voertuig aan de kant laten staan.

Daarnaast werd nog een voertuig in beslag genomen wegens niet in orde met de verzekering en werd er een pv uitgeschreven wegens niet in orde met de schouwing.

 

fietspatrouilleDiefstal op bouwwerven is een veel voorkomend fenomeen, dat jaarlijks tot grote verliezen leidt. Op de website van de Algemene Directie Veiligheid en Preventie van de FOD Binnenlandse Zaken worden een aantal maatregelen voorgesteld.
Die maatregelen werden geordend aan de hand van het OBER-principe. De O, B en E (organisatorische, bouwkundige en elektronische maatregelen) kun je op de website terugvinden; nu gaan we dieper in op de R van dit letterwoord. Die ‘R’ staat voor ‘registreren, merken en melden’. Verder geven we meer informatie over het belastingvoordeel waarvan u kunt genieten.

Registratie Maak een inventaris van uw kostbaar materieel, noteer het serienummer en de unieke kenmerken. Identificeer en registreer uw voertuigen en machinepark, maak ook een foto van al het materieel afzonderlijk. Een registratieformulier hiervoor vindt u op de website van besafe.be (zie referentie). Vul dit zorgvuldig in; hierdoor vergroot u de kans dat uw gestolen materieel teruggevonden wordt. Het formulier kan eveneens helpen om een correcte aangifte te doen.

Merken
Het materieel kan bovendien worden gemerkt, dit maakt het minder interessant om te stelen. Kleef op elk betrokken stuk materieel het bericht ‘geregistreerd en gefotografeerd materieel’, dit werkt afschrikkend en ontradend. Er bestaan verschillende methodes om voorwerpen te merken, zoals met microdots die enkel gelezen kunnen worden met een ultraviolet licht.
Melden
Vraag ten slotte aan de lokale politie om de bouwplaats in te plannen in het patrouilleschema. Geef de politie eveneens informatie over periodes waarin er meer risico’s zijn op diefstal, bijvoorbeeld periodes waarin er veel diefstalgevoelig materieel voorhanden is of wanneer er enkele dagen niet gewerkt wordt. Indien er toch iets gestolen wordt, geef dan de diefstal altijd en zo snel mogelijk aan bij de politie. Hiervoor geeft u best een zo goed en gedetailleerd mogelijke omschrijving van het materiaal.
Melden houdt meer in dan enkel aangifte doen. Ook wanneer er onregelmatigheden of verdachte gedragingen worden vastgesteld, kan een melding zinvol zijn.
Belastingvoordeel Aangezien de bestrijding van diefstal en inbraak een belangrijke prioriteit vormt in het nationale veiligheidsbeleid, heeft men voor zelfstandige ondernemers een belastingvoordeel voorzien bij de aanschaf van inbraakvertragende materialen. U kunt op twee manieren een financieel voordeel ontvangen.
Enerzijds is er de investeringsaftrek: naast de gewone afschrijving geniet u dan van een bijkomende aftrek van 20,5%. Deze aftrek wordt verrekend op de winst van het jaar waarin u deze goederen hebt aangekocht, op voorwaarde dat u (de aannemer) een verklaring over de kwaliteit aflegt. Hiervoor komen verschillende materialen in aanmerking, zoals specifiek inbraakwerende afrastering van bouwwerven, sloten en andere beveiligingssystemen van materieel op een bouwwerf.
Anderzijds is er ook een aftrek van de beroepskosten voorzien: deze hebben betrekking op het leveren van bepaalde diensten inzake beveiliging. Beroepskosten inzake beveiliging zijn aftrekbaar tot 120% in plaats van 100%. Deze aftrek geldt voor het jaar waarin de kosten zijn gemaakt. Een dienst waarvoor een bouwwerf in aanmerking kan komen, is bijvoorbeeld bewaking door een gespecialiseerde firma.
U kunt ten slotte ook een beroep doen op een diefstalpreventieadviseur van de gemeente of politiezone, om samen te zoeken naar een optimale beveiliging van uw bouwwerf.

An Pues Diefstalpreventieadviseur
Zie ook: Diefstal op bouwwerven: hoe kunt u uw werf beschermen?

Verder lezen: http://besafe.be/

Blijkbaar worden steeds meer mensen opgebeld met allerhande beloften en worden ze uitgenodigd om ergens de zaak van hun leven te kunnen doen. Echter niets is minder waar.

Blijf steeds op uw hoede!

Op onderstaande link kunt u een aantal van dergelijke praktijken nalezen:

http://economie.fgov.be/nl/consument/bedrog/voorbeelden/meubelverkoop/#.VN3VyRoVGM8

 garagediefstal

Het aantal diefstallen uit auto’s dat de Belgische politie elk jaar registreert, blijft indrukwekkend: meer dan 66.000 feiten in 2013. En dat cijfer houdt geen rekening met sacjackings! Bovendien blijkt uit de laatste Veiligheidsmonitor dat meer dan 40% van deze diefstallen niet wordt aangegeven ...
Diefstallen uit auto’s gebeuren doorgaans op straat of op parkings in de openlucht, dus op plaatsen die vrij toegankelijk zijn, waar weinig of geen controle is en waar de daders gemakkelijk kunnen vluchten.

Het moge dus duidelijk zijn ... voorkomen is beter dan genezen:
• Parkeer uw wagen altijd op een drukke en goed verlichte plaats.
• Laat niets zichtbaar achter in de wagen. Plaats tassen, jassen en alles van waarde in de gesloten kofferbak.
• Haal uw gps en zijn houder van de voorruit en neem ze mee.
• Neem waardevolle voorwerpen en uw boorddocumenten mee.
• Sluit de ramen en vergrendel de deuren en de kofferbak, zelfs al bent u maar even weg.
Als u toch het slachtoffer bent geworden van diefstal uit uw wagen:
• Blokkeer dan onmiddellijk uw bank- en kredietkaarten via CardStop 070 344 344.
• Blokkeer ook uw identiteitspapieren via DocStop 0800 2123 2123.
• Doe zo snel mogelijk aangifte bij de lokale politie.

Verder lezen:  https://besafe.ibz.be