Verkeer vanuit een andere invalshoek bekeken

Vr 24/10/2014 - 14:29

Tijdens 'sensibiliseringsdagen' proberen we bepaalde aspecten van het politiewerk vanuit een bredere context te bekijken. We maken van de gelegenheid gebruik om diverse locaties op het grondgebied beter te leren kennen en partners in het veiligheidsgebeuren te ontmoeten. Dit najaar kregen de medewerkers van de lokale politie Demerdal-DSZ de kans om één van de basisfunctionaliteiten, namelijk verkeer, vanuit andere invalshoeken te bekijken. We maakten gebruik van de gastvrijheid van het Trainingscentrum van de para's in Schaffen.

Lees meer →

Contacteer ons

Dringende politiehulp
101

Algemene informatie
013 35 05 00