De aanvraag voor inname openbaar domein in de stad Aarschot, hoe werkt dat?

Voorafgaand aan de inname van openbaar domein in Aarschot, dient er een aanvraag te worden gedaan bij de Lokale Politie AarschotHiervoor is er een aanvraagformulier beschikbaar dat hier kan gedownload worden. 

Dit aanvraagformulier moet steeds vergezeld worden van een door de aanvrager opgesteld inrichtingsplan en desgevallend een signalisatieplan of stratenplan

Meer details over het inrichtingsplan, signalisatieplan of stratenplan kunnen in het aanvraagformulier zelf worden gevonden.

Een retributie wordt geheven op de inname van het openbaar domein door containers, werfafsluitingen,
werfwagens, stellingen, kranen, machines, losplaatsen voor bouwmaterialen en alle zaken en goederen
ten behoeve van het bouwen of verbouwen.
De retributie bedraagt 0.3 euro per m² en per kalenderdag vanaf de 1e dag met een minimum van
60 euro per dossier.

Termijnen tot indienen van de aanvraag inname van het openbaar domein op gemeentewegen:
- grote werken met ingrijpende of langdurige wegomleggingen: 4 weken voorafgaand aan de werken;
- andere werken met beperkte wegomlegging: 1 week voorafgaand aan de werken;
- kleine werken zonder wegomlegging: 3 werkdagen voorafgaand aan de werken. 

Bijzonderheid: aanvraag tot inname van het openbaar domein langer dan 24 uur op Gewestwegen.
Er dient tevens een vergunning aangevraagd te worden bij het Agentschap Wegen en Verkeer, Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant (afgekort: AWV).
Huidige aanvraag met inrichtingsplan wordt door de Lokale Politie Aarschot per post gestuurd naar het
Agentschap Wegen en Verkeer, Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant, District en regie 214 Aarschot,
Nieuwrodesesteenweg 137, 3200 Aarschot. Het AWV verleent alleen een vergunning onder de
uitdrukkelijke voorwaarde dat het stadsbestuur eveneens een vergunning verleent.
Bijgevolg is het noodzakelijk deze aanvraag geruime tijd op voorhand in te dienen.

Bijlage: aanvraagformulier inname openbaar domein