Hoe maakt u uw kind zelfstandig zodat het op een veilige manier alleen naar school kan gaan? Door het zo snel mogelijk bewust te maken van de gevaren op de weg, namelijk vanaf de leeftijd van 3 jaar. Dit moet dagelijks gebeuren, bij elke verplaatsing op de weg en aangepast aan de leeftijd van het kind.

Hoewel ouders het goede voorbeeld moeten geven, kunnen ze ook na verloop van tijd hun kind het initiatief laten nemen en kijken in welke mate het de risico’s kan inschatten en of het goed reageert. Een kind moet ongeveer 8 jaar zijn voor het beseft dat bepaald gedrag gevaarlijk kan zijn en 10 jaar voor het de risico’s correct inschat.

Tijdens dit leerproces moeten ouders heel concrete tips geven aan de hand van duidelijke voorbeelden of in duidelijke situaties. Een simpel “opletten wanneer je de straat oversteekt” is veel te vaag en heeft bijgevolg weinig betekenis voor het kind.

Enkele algemene raadgevingen

• Neem uw tijd en jaag uw kind onderweg niet op, anders zal het bang worden en zich niet meer kunnen concentreren.

• Leg elke situatie op een eenvoudige manier uit en vraag uw kind te herhalen wat u net gezegd heeft.

• Werk met de volgende methode: iets tonen – het samen doen – het kind het alleen laten doen en het observeren.

• Herhaal de oefeningen regelmatig op bekende plaatsen waar het niet gevaarlijk is. Maak de oefeningen langzaam maar zeker wat moeilijker.

• Houd rekening met het gezichtsveld van uw kind; kniel zo nodig om op dezelfde hoogte te zijn (zodat u beseft wat het kind wel en niet kan zien).

• Geef uw kind een compliment wanneer hij of zij het goed doet.

Op de website van het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid (BIVV) vindt u ook allerlei nuttige adviezen en een aantal leuke en leerrijke brochures in verband met kinderen in het verkeer (zie referentie).

Christian Arnould
Hoofdcommissaris o.r.

Bron: www.secunews.be