Ben je geflitst of heb je een 'proces' in de bus gekregen, dan wil je natuurlijk zo snel mogelijk weten wat je dat gaat kosten ...

De zogeheten 'superboetes' werden de wereld uitgeholpen en een meer logische bestraffing werd ingevoerd. Naargelang het risico op ongevallen stijgt, zullen ook de boetes stijgen.

Wie een overtreding begaat, krijgt door de politie een onmiddellijke inning voorgesteld. De boetezegels bestaan niet meer. Ze werden vervangen door de betaling met overschrijving. Buitenlanders moeten steeds cash betalen, zoniet kan hun voertuig ingehouden worden en later door de rechter zelfs verbeurdverklaard worden.

Wordt de onmiddellijke inning niet betaald dan kan het parket een minnelijke schikking voorstellen. Als ook die niet betaald wordt, kan er gedagvaard worden voor de rechtbank.
Wie een overtreding van de 4e graad (zie verder) begaat, wordt in principe altijd gedagvaard.

Om te weten hoeveel je dient te betalen, dien je eerst een onderscheid te maken tussen een gewone verkeersovertreding, een snelheidsovertreding of het rijden onder invloed.

A. GEWONE VERKEERSOVERTREDING (exclusief snelheidsovertredingen en rijden onder invloed)

Hoe meer gevaar een verkeersovertreding oplevert, hoe zwaarder ze moet worden bestraft. Dat is 100% logisch.

Daarom geldt vanaf 31 maart 2006 een nieuwe verkeerswet. De wet deelt de verkeersovertredingen in volgens het gevaar dat ze opleveren, en voorziet voor elke overtreding een gepaste straf. Hoe gevaarlijker de overtreding, hoe groter de straf. Dat is niet alleen logischer, maar ook eerlijker. Het is bovendien noodzakelijk om ongevallen te vermijden en het verkeer veiliger te maken voor iedereen.

De nieuwe verkeerswet bepaalt vier graden van overtredingen, volgens het gevaar dat ze opleveren. Per graad gelden specifieke straffen. Hoe gevaarlijker de overtreding, hoe zwaarder de straf.

Graad van overtreding Onmiddellijke inning Minnelijke schikking Rechtbank Intrekking rijbewijs
1ste graad 55€ 65€ 60€ tot 1500€ Neen
2e graad 110€ 120€ 120€ tot 1500€ Facultatief
3e graad 165€ 175€ 180€ tot 3000€ Facultatief
4e graad Niet mogelijk Niet mogelijk 240€ tot 3000€ 8 dagen tot 5 jaar

B. SNELHEIDSOVERTREDINGEN

Te snel rijden is een aparte categorie van overtredingen en wordt vanaf een bepaalde snelheid progressief beboet per km/u die men te snel rijdt.

De wet maakt een onderscheid tussen:

  • snelheidsovertredingen binnen de bebouwde kom, in schoolomgevingen, zones 30, woonerven en erven en
  • snelheidsovertredingen op andere wegen.

Het principe is het volgende: je betaalt steeds een vast bedrag van 50 € voor de eerste 10 km/u te snel.  Is je snelheid meer dan 10 km/u te snel, dan komt er nog eens een progressieve boete bovenop.

a. binnen de bebouwde kom, in een zone 30, schoolomgeving, woonerf en erf

Aantal km/u te snel tot 10 km/u 11 tot 20 km/u 21 tot 30 km/u Vanaf 31 km/u
Te betalen 50€ 50€ + 10€  per bijkomende km boven de 10 km/u   Rechtbank: tussen 55€ en 2750€
Verval recht tot sturen Niet mogelijk Niet mogelijk 8 dagen tot 5 jaar mogelijk 8 dagen tot 5 jaar verplicht
Onmiddellijke intrekking rijbewijs Niet mogelijk Niet mogelijk Mogelijk Mogelijk

 b. op gewone wegen

Aantal km/u te snel tot 10 km/u 11 tot 30 km/u 31 tot 40 km/u Vanaf 41 km/u
Te betalen 50€ 50€ + 5€  per bijkomende km boven de 10 km/u   Rechtbank: tussen 55€ en 2750€
Verval recht tot sturen Niet mogelijk Niet mogelijk 8 dagen tot 5 jaar mogelijk 8 dagen tot 5 jaar verplicht
Onmiddellijke intrekking rijbewijs Niet mogelijk Niet mogelijk Mogelijk Mogelijk

Geraak  je er niet aan uit?  Door hier te klikken, kom je op een site waar je interactief je snelheidsboete kan berekenen.

C. RIJDEN ONDER INVLOED

Reeds met 0,5 promille alcohol in je bloed heb je 2,5 keer meer risico op een dodelijk ongeval. Ook rijden onder invloed van drugs of medicijnen heeft een aanzienlijke invloed op de verkeersveiligheid.

Daarom staan er op rijden onder invloed specifieke sancties, in overeenstemming met de ernst van de inbreuk. Hoe meer je onder invloed bent, hoe groter het risico, dus hoe zwaarder de straf.

Voor Belgische bestuurders gelden de volgende straffen:

Overtreding Rijverbod Boete Onmiddellijke Intrekking rijbewijs Rechtbank
Tussen 0,22 en 0,35 mg/l  alcohol Min. 3u Onmiddellijke inning 170€     Mogelijk, boete van 170€ tot 2750€ plus verval recht tot sturen

Tussen 0,35 en 0,44 mg/l alcohol

Min. 6u Onmiddellijke inning 400€ Mogelijk bij gevaarlijk rijgedrag Mogelijk, boete van 1200€ tot 12000€ plus verval recht tot sturen
Tussen 0,44 en 0,50 mg/l alcohol Min. 6u Onmiddellijke inning 550€ Mogelijk bij gevaarlijk rijgedrag Mogelijk, boete van 1200€ tot 12000€ plus verval recht tot sturen
Tussen 0,50 en 0,65 mg/l alcohol Min. 6u   15 dagen
Mogelijk, boete van 1200€ tot 12000€ plus verval recht tot sturen
Meer dan 0,65 mg/l alcohol Min. 6u   15 dagen Verplicht, boete van 1200€ tot 12000€ plus verval recht tot sturen
Dronkenschap of soortgelijk (drugs, geneesmiddelen, …) Min. 6u   15 dagen Verplicht, boete van 1200€ tot 12000€ plus verval recht tot sturen
Weigering ademtest, ademanalyse of bloedproef Min. 6u Minnelijke schikking 700€ 15 dagen Mogelijk, boete van 1200€ tot 12000€ plus verval recht tot sturen
Rijden onder invloed van drugs (positieve bloedproef drugs) Min. 12u   15 dagen Verplicht, boete van 1200€ tot 12000€ plus verval recht tot sturen

Alle boetebedragen zijn inclusief opdeciemen. Bij het bedrag van de boete komen de gerechtskosten en eventueel een bijdrage aan het fonds voor hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden.