Buurtinformatienetwerken (BIN): samen werken aan veiligheid

Pictogram BIN

Wat is een BIN ?

Een BIN is een gestructureerd samenwerkingsverband van burgers en/of zelfstandigen (Z-BIN) in een afgelijnd gebied. Dit staat onder leiding van een coördinator en in overleg en samenspraak met de politiediensten. Doel is wederzijdse informatie-uitwisseling tussen de burger en de politiediensten zo snel en doeltreffend mogelijk te maken, volgens een vooraf besproken werkwijze. Een BIN wordt gevormd met het oog op het verhogen van het veiligheidsgevoel en het plegen van misdrijven te voorkomen en kan daarnaast nog een aantal sociale en preventieve taken vervullen.

De sociale dimensie van een het BIN

In woonwijken, buurten of gemeenten waar een BIN werd opgestart, groeit een grotere solidariteit en samenhorigheidsgevoel. Dit resulteert onder andere in het elkaar ondersteunen bij het nemen van preventieve maatregelen. Bij opstart zijn er overlegmomenten met politie en overheid. Tijdens deze overlegmomenten komen de thema's rond veiligheid aan bod. Binnen een BIN probeert men om het individualisme binnen een wijk om te vormen tot goed buurtschap en sociaal engagement. Dit engagement is nodig om een BIN succesvol uit te bouwen en levendig te houden.

Hoe ontstaat een BIN ?

De politie stimuleert het ontstaan van buurtinformatienetwerken, doch het initiatief moet komen van de burger. Een initiatief dat voldoende gedragen wordt door de buurt- of wijkbewoners, heeft immers het meest kans op slagen.

 • De initiatiefnemende burgers nemen contact op met de lokale politie. Zij zullen worden uitgenodigd voor een gesprek. Tijdens dit gesprek zullen de wederzijdse verwachtingen worden afgetoetst. Welke doelen poogt men te bereiken en welke middelen heeft men daar voor nodig? Zijn er voldoende burgers die zich willen engageren om deel uit te maken van het bestuur van het BIN?
 • Vervolgens wordt bekeken welke buurt/wijk men wil afbakenen en welke straten ertoe behoren.
 • De bewoners binnen dit afgebakend gebied worden door de initiatiefnemende burgers en de lokale politie uitgenodigd op een infoavond. Tijdens dit infomoment worden burgers geïnformeerd over de werking van een BIN, en wordt afgetoest of er interesse is bij de bewoners om zich aan te sluiten.
 • Bij voldoende draagkracht, kunnen de technische aspecten in orde worden gebracht om de informatieuitwisseling via een digitaal netwerk tussen de bewoners en de politie mogelijk te maken. Het BIN-bestuur ondertekent een charter met de politie en de gemeente, bestemd voor de FOD Binnenlandse Zaken.

Hoe werkt het BIN concreet ?

Na oprichting van het BIN kan de informatieuitwisseling van start gaan. De politie kan op eigen initiatief berichten posten. Bewoners binnen het BIN die zich bij het netwerk hebben aangesloten, kunnen deze berichten lezen en hierop reageren.

Merkt een bewoner die binnen het BIN woont, iets verdacht op, dan dient deze onmiddellijk naar het noodnummer van de politie te bellen, zijnde 101. De politie evalueert de informatie en neemt de nodige maatregelen. Indien er voor de burger nuttige informatie is, wordt het BIN-netwerk opgestart, dit meestal in overleg met de in dienst zijnde politieploegen. De politie stuurt dan vanuit de centrale dispatching van de 101-centrale, een sms-bericht naar de BIN-leden. Niet dringende informatie zal via e-mail verspreid worden. Deze informatie nodigt de bewoners uit tot waakzaamheid en preventie.

Er zijn momenteel zes BIN's actief op het grondgebied van de politiezone HerKo. Bewoners die in een BIN-gebied wonen kunnen gratis lid worden door het inschrijvingsformulier van hun BIN ingevuld en ondertekend te bezorgen aan de politiezone of hun lokale BIN-coördinator.

KORTENBERG

 • BIN Armendaal : BIN-coördinator Marnix Smets (marnix.lien@gmail.com)
  Deze BIN omvat de straten : Dorpelstraat, Everslaan, Fazantenlaan, Frans Maeshof, Galgenstraat, Hazenstraat, Hazewinkel, Heuvelhof, Heuvelstraat, Hof van Montenaken, Koekoekenstraat, Konijnenstraat, Leeuwerikenstraat, Lijstersstraat, Merelstraat, Nachtegalenlaan, Patrijzenstraat, Sijsjeslaan, Sterrebeeksesteenweg, Schuttershof, Schutterslaan, Spechtenstraat, Tortelduivenstraat, Vossenstraat, Vinkenlaan en Valkenhof.
  Inschrijvingsformulier BIN Armendaal (doc, 117 KB)
 • BIN Vrebos : BIN-coördinator Anja Crommelinck (anjacro@gmail.com)
  Deze BIN omvat de straten : Vrebosstraat, Opperjachtmeesterstraat, Veldstraat, Doelstraat, Hoekstraat, Tervuursesteenweg, Grensstraat, Derde Schoof, Diepeweg, Voerpoelstraat en de Lozendaalstraat.
  Inschrijvingsformulier BIN Vrebos (doc, 117 KB)
 • BIN Diestbrug : BIN-coördinator Kris Vansteenwegen (kris.vansteenwegen@outlook.com)
  Deze BIN omvat de straten : Diestbrugstraat, Kerselarenstraat en alle straten van het Zonnewoud (Eikenstraat, Berkenstraat, Acaciastraat, Dennenlaan, Iepenstraat, Elzenstraat, Donkerstraat en Waterstraat).
  Inschrijvingsformulier BIN Diestbrug (doc, 124 KB)
 • BIN Kwerps-centrum : BIN-coördinator Filip Blancquaert (filip.blancquaert@telenet.be)
  Deze BIN omvat de straten : Nederokkerzeelsesteenweg, Kasteelstraat, Oudebaan, Vilvoordsebaan, Kwerpsebaan (tussen het Sint-Pietersplein en de Zavelstraat), Kouterstraat (tussen het Sint-Pietersplein en de Kerselarenstraat), Sint-Pietersplein, Processieweg, Kaasweg, Vrededal en Handbooghof
  Inschrijvingsformulier BIN Kwerps-centrum (doc, 121 KB)
 • BIN Olmenhoek : BIN-coördinator Jos Arnauts (jos.arnauts@telenet.be)
  Deze BIN omvat de straten : Haaggatstraat, Vissegatstraat, Silsomstraat, Rechtestraat, Bruulstraat, Olmenhoekstraat, Zevenster, Hof van Sint-Elisabet en Galgenveldstraat.
  Inschrijvingsformulier BIN Olmenhoek (doc, 124 KB)
 • BIN Erps : BIN-coördinator Benny Kemps (bennykemps@gmail.com)
  Deze BIN omvat de straten : Zavelstraat, Dekenijstraat, Dorpsplein, Paddestraat, Peperstraat, Dorenstraat, Keizerdellestraat, Kammestraat, Weesbeekdal, Walravenshof, Villershof, Dreef, De Inger, Heuve, Frans Mombaersstraat, Sparrenhof, Banmolenstraat, Vangramberenstraat, Stroeykensstraat, Petersmolen, Curegemstraat, Nieuwstraat, Campanillehof, Driewilgenstraat, Mechelsesteenweg, Boogstok, Spoorwegstraat, Kwerpsebaan (oneven nr.'s van 1 tot 199 en even nr.s van 2 tot 210), Noodbosweg, Everbergstraat, Engerstraat, Leuvensesteenweg (van nr. 589 tot nr. 639) en Vosseputten.
  Inschrijvingsformulier BIN Erps (pdf, 231 KB)

HERENT

 • BIN Roeselberg : BIN-coördinator Andre Libert (a.libert@telenet.be)
  Deze BIN omvat de straten : Bijlokstraat (stuk tussen de N26 en de Vaaltweg), de Vaaltweg, Roeselveld, Aarschotseweg en de A. Stesselstraat
  Inschrijvingsformulier BIN Roeselberg (doc, 119 KB)
 • BIN Delle : BIN-coördinator Pieter Crispeyn (pieter.crispeyn@outlook.com)
  Deze BIN omvat de straten: Molenweg, Kortestraat, Rijgelstraat, Oude-Hoevestraat, Lindenstraat,Potestraat, Eikestraat, Ellestraat, Reikemstraat, Pachthovenweg, Ketelstraat, Drieskensweg, Bosstraat, Groenstraat, Reikemstraat, Vormzeelweg, Mechelsesteenweg (oneven huisnr.'s van 741 tem 1197 & even huisnr.'s van 736 tem 1160), Lipselaan (oneven huisnr.'s van 47 tem 63 even huisnr.'s van 80 tem 88), Stokstraat;
  Inschrijvingsformulier en huishoud reglement BIN Delle (doc, 128 KB)
 • BIN Schoonzicht: BIN-coördinator Mieke Flour (mie.flour@skynet.be)
  Deze BIN omvat de straten : Termereboslaan, Schoonzichtlaan, Ijzerenberglaan, Eikenberglaan en Termeredellelaan.
  Inschrijvingsformulier BIN Schoonzicht (pdf, 241 KB)


Interesse om een BIN op te starten ?

Neem contact op met onze diensten via e-mail: pz.herko.diefstalpreventie@police.belgium.eu of telefoon : 016/85.34.00. Neem ook eens een kijkje op de website van het kenniscentrum BIN of be.safe.be.

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via pz.herko@police.belgium.eu of 016 85 34 00.