Verslagen en agenda politieraad

Een overzicht van de besluiten die werden genomen tijdens de politieraad van 25 april vindt u hier: Bekendmaking besluiten politieraad 25042019 (pdf, 69 KB)

De volgende zitting van de politieraad van de politiezone HerKo vindt plaats op donderdag 20 juni 2019.

Verslagen vorige politieraden: