Sinds 1 januari 2003 heeft onze zone een aparte verkeersdienst, die specifiek aandacht schenkt aan de complexe materies inzake verkeerswetgeving.

De opdrachten van deze dienst bestaan voornamelijk uit algemeen verkeerstoezicht, snelheids- en alcoholcontroles, schooltoezicht,… Daarnaast doen zij ook gerichte controles met betrekking tot de gordeldracht en houden zij toezicht op de regelgeving inzake zwaar vervoer.

Verkeerslessen

Ter bevordering van de verkeersveilidheid van de 12 tot 16-jarige zwakke weggebruikers, met aandacht voor alle verkeersovertredingen en in het bijzonder voor het gebruik van fietsverlichting, werd in het najaar van 2007 een protocol afgesloten met het parket Leuven, waarin de politiezone zich engageert om in eerste instantie aan de jonge overtreders verkeersvormingsles te geven. Deze lessen, die de eerste woensdag van de maand worden georganiseerd, worden uiteraard gegeven door de leden van de verkeersdienst.

Inname openbaar domein

Vanaf 1 september 2012 zullen alle aanvragen voor het innemen van openbaar domein (werken op de openbare weg, parkeerverbod voor een verhuis, plaatsing container, plaatsing stelling, enz...) enkel nog behandeld worden door de verkeersdienst op de volgende tijdstippen :

ELKE MAANDAG EN DONDERDAG TUSSEN 09.00 uur en 12.00 uur.

Op deze tijdstippen kan uw aanvraag, indien mogelijk, onmiddellijk behandeld worden. Alle andere aanvragen zullen op een later tijdstip behandeld worden, doch voor de eerstvolgende maandag- of donderdagvoormiddag volgend op de aanvraag.

Elke aanvraag tot vergunning dient minimum 5 dagen voor aanvangsdatum te worden ingediend. Zo kunnen wij uw dossier met de nodige zorg behandelen.

Voor de aanvraag voor inname van openbaar domein en de aanvraag voor het signaleren van werken en plaatsen van verkeersbelemmeringen op de openbare weg voor een periode van 1 tem 7 dagen dient u zich te wenden tot de politie. Hiervoor dient u het aanvraagformulier hieronder gebruiken (te mailen naar Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. ).

Betreft het een inname van minimum 8 dagen, dan dient u zich eerst te wenden tot de stadsdiensten. Hieronder vindt u het reglement en het aanvraagformulier (te mailen naar Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. )

Hou er ook rekening mee dat elk parkeerverbod minimum 24 uur voorafgaand aan het begin van de verbodsperiode geplaatst moet worden. Deze plaatsing moet conform de wegcode gebeuren: begin parkeerverbod rechts in de rijrichting met de zwarte pijl op witte achtergrond naar boven wijzend en einde parkeerverbod rechts in de rijrichting met de zwarte pijl op witte achtergrond naar beneden wijzend.

Het formulier vindt u hier: icon Aanvraag vergunning (docx) of hier: icon Aanvraag vergunning (pdf)

Indien nodig, vindt u hier een schets van een reglementair gesignaleerde container: icon Schets reglementair gesignaleerde container (pdf)

Een ingevuld aanvraagformulier voor inname van openbaar domein (parkeerverbod voor verhuis, werken op de openbare weg, plaatsen van container of stelling kan op de volgende manieren overgemaakt worden aan de verkeersdienst:

1) Mailen naar het e-mailadres: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
2) Faxen naar het nummer 016/801 909
3) Binnenbrengen aan het loket (Gilainstraat 109 te 3300 Tienen)

Het formulier voor de staddiensten van Tienen vindt u hier: icon Aanvraag inname openbaar domein (docx)

Het reglement van de staddiensten kunt u hier nalezen: icon Reglement inname openbaar domein (docx)

- See more at: http://www.policelocale.be/5392/inname-openbaar-domein.html#sthash.qebYxRoO.dpuf

Het formulier voor de staddiensten van Tienen vindt u hier: icon Aanvraag inname openbaar domein (docx) of hier: icon Aanvraag inname openbaar domein (PDF)

Het reglement van de staddiensten kunt u hier nalezen: icon Reglement inname openbaar domein (docx) of hier: icon Reglement inname openbaar domein (PDF)

 

Het formulier voor de staddiensten van Tienen vindt u hier: icon Aanvraag inname openbaar domein (docx)

Het reglement van de staddiensten kunt u hier nalezen: icon Reglement inname openbaar domein (docx)

- See more at: http://www.policelocale.be/5392/inname-openbaar-domein.html#sthash.qebYxRoO.dpuf

 

Diensthoofd: commissaris Luc Vancleef