Senioren betrokken in een verkeersongeval

Bij elk ernstig ongeval waarbij een oudere automobilist is betrokken, komt telkens opnieuw de problematiek van senioren in het verkeer ter sprake. Maar wist u dat maar liefst 50% van de senioren die omkomen in het verkeer, voetgangers of fietsers zijn? Deze statistische gegevens komen uit een thematisch dossier van 2015 over 65-plussers in het verkeer, gepubliceerd door het BIVV. Dit dossier bevat heel veel gegevens over dit onderwerp en toont aan dat, in tegenstelling tot wat we vaak denken, senioren verhoudingsgewijs het grootste risico lopen wanneer ze zich als zwakke weggebruiker in het verkeer begeven.

Wanneer het lichaam niet meer zo goed mee wil

De fysieke toestand gaat er in meerdere of mindere mate op achteruit naarmate men ouder wordt. En dan zien we vooral de volgende verschijnselen:

 • Het lichaam wordt kwetsbaarder en bij eenzelfde schok hebben senioren een groter risico op ernstige verwondingen dan jongere mensen.
 • Mensen op leeftijd zijn vaak niet meer zo snel en verliezen gemakkelijk hun evenwicht.
 • De nek wordt stijver, waardoor het moeilijker wordt om opzij te kijken.
 • Er treden verschillende complicaties op aan de ogen. Over het algemeen worden senioren ook gevoeliger voor fel licht en zien ze minder goed in het donker.
 • De reactiesnelheid en het vermogen om de snelheid van de anderen in te schatten, gaan erop achteruit.

Senioren: zo lang mogelijk rijden, maar wel veilig

Veel senioren willen autonoom blijven en zo lang mogelijk blijven rijden om zich te verplaatsen zoals ze dat zelf willen. Maar met de jaren verminderen de fysieke capaciteiten merkbaar, men voelt zich minder op zijn gemak en de waakzaamheid vereist om bepaalde voorzorgsmaatregelen te nemen.

Wat doen om lang veilig te rijden ?

 • Regelmatig rijden en afwisselende trajecten afleggen om gewoon te blijven aan het rijden en het verkeer.
 • De verplaatsingen aanpassen (uren en trajecten) om druk verkeer, stresserende situaties of ingewikkelde infrastructuren te vermijden.
 • Altijd zeer waakzaam zijn, de vermoeidheid, de stress of het monotone van een vaak afgelegd traject kunnen risico's inhouden.
 • Regelmatig het advies van een dokter vragen, vooral wat het zicht betreft en altijd in geval van geneesmiddelen.
 • Een voertuig verkiezen dat beschikt over aangepaste uitrustingen : automatische versnellingsbak, enz.
 • Zich op de hoogte houden van de elementaire verkeersregels en de aanpassingen van de wegcode en indien mogelijk, zich terug op peil brengen met een rijinstructeur.

Aanbevelingen

Om het leven te vergemakkelijken van voetgangers op leeftijd, benadrukt het BIVV eerst en vooral het belang van goede trottoirs. Vervolgens is vastgesteld dat er minder ongevallen gebeuren bij zebrapaden wanneer er verkeerslichten zijn of, bij gebrek hieraan, wanneer een verkeerseiland de weg (en dus de oversteek) in twee stukken verdeelt. Tot slot zorgt een vertraagd gemotoriseerd verkeer er ook voor dat senioren op een veel veiligere manier kunnen oversteken.Wat de veiligheid van oudere fietsers betreft, moet het aanleggen van fietspaden sterk aangemoedigd worden. Deze zijn al veel veiliger dan de fietsstroken op de weg. Wanneer deze duidelijk zijn afgebakend, kunnen de fietsers bovendien veel gemakkelijker bochten nemen op kruispunten, voornamelijk bij het afslaan naar links.

De andere weggebruikers, automobilisten, motorrijders en fietsers, moeten zich er ook bewust van zijn dat oudere mensen niet zo snel de weg oversteken als een jonger persoon. Senioren hebben een trager reactievermogen en merken anderen ook niet zo goed op als het misschien lijkt. Het is niet voor niets dat de wegcode stelt dat we dubbel voorzichtig moeten als er oudere mensen in de buurt zijn.

Voor senioren zelf geldt dat zij zich ervan bewust moeten zijn dat ze fysiek minder sterk worden en hiermee rekening houden. Oudere fietsers moeten we aanmoedigen om een helm te dragen en op te passen met (de snelheid van) elektrische fietsen.

Bron: www.secunews.be - Commissaris Olivier Quisquater

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via of 016 634363.