Een nummerplaat voor elke bromfiets!

Ma 16.10.2017 - 13:46

Sinds 31 maart 2014 moeten alle nieuwe bromfietsen die in België in het verkeer worden gebracht, worden ingeschreven. Sinds 1 december 2015 moeten ook alle voertuigen die vóór die datum in omloop waren, een nummerplaat dragen.

Het einde van de regularisatieperiode, 11 december 2017, nadert. Daarom lanceert de FOD Mobiliteit en Vervoer een nieuwe oproep zodat alle eigenaars van een bromfiets tijdig een nummerplaat aanvragen.

Deze maatregel werd opgestart om de verkeersveiligheid te versterken: alle betrokken voertuigen zullen op deze manier verzekerd zijn en de identificatie van het voertuig en de bestuurder wordt makkelijker gemaakt.

Bron: FOD Mobiliteit en Vervoer

Verkeersveiligheid

Di 10.10.2017 - 8:48

De Federale Wegpolitie (WPR) heeft, in samenwerking met de vereniging van Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK), een video gepubliceerd over verkeersveiligheid.

In de maand september werden in de provincies Namen & Oost-Vlaanderen snelheidscontroles georganiseerd waarbij overtreders, na de afhandeling van hun boete, de gelegenheid kregen om in een ander voertuig te stappen. Hier gingen ze in gesprek met ouders die hun kinderen verloren bij een ongeval met overdreven snelheid. Het project kreeg de naam "Speedtalk" en leverde bovenstaande, pakkende video op die iedereen even wil laten stilstaan bij de gevolgen van te snel rijden.

Investeren in sensibilisering is een belangrijk uitgangspunt voor beide partners, want overdreven snelheid blijft één van de voornaamste oorzaken van ongevallen met een zware impact.

In het kader van deze actie kondigde de directeur van de Federale Wegpolitie, hoofdcommissaris Koen Ricour, een nieuwe editie van de flitsmarathon aan op 11/10/2017. De Federale Wegpolitie en 151 lokale politiezones zullen eraan deelnemen.

Politiezone Lubbeek voert dagelijks snelheidscontroles uit in de gemeenten Bierbeek, Boutersem, Holsbeek en Lubbeek.

Schooltoezicht

Zo 08.10.2017 - 22:09

De zichtbare aanwezigheid van de uniformpolitie aan de schoolpoorten van Bierbeek, Boutersem, Holsbeek en Lubbeek is het gevolg van een nieuwe korpswind en betekent de terugkeer naar de uitvoering van de basisopdrachten van de wijkpolitie. De wijkinspecteurs staan in voor het verkeerstoezicht aan de scholen (daar hoort eventueel ook het vaststellen van overtredingen bij) en proberen daarnaast op informele wijze binding te krijgen met de schoolverantwoordelijken en de ouders.