Internetcriminaliteit: CEO/BEC-fraude

Bij CEO/BEC-fraude wordt een medewerker die betalingen mag verrichten, misleid om een valse factuur te betalen of ongeoorloofd van de bedrijfsrekening over te schrijven.

Hoe herken je het?

 • Ongevraagde e-mail/telefoonoproep
 • Druk en gevoel van dringendheid
 • Rechtstreeks contact met een hooggeplaatst persoon met wie je normaal geen contact hebt
 • Vraag om absolute geheimhouding
 • Bedreigingen of ongewone vleierij/beloften

Wat kan je doen?

Als bedrijf

 • Ken de risico's en zorg ervoor dat medewerkers ook op de hoogte en bewust zijn.
 • Moedig je personeel aan om voorzichtig te zijn met betalingsverzoeken.
 • Voer interne protocollen in voor betalingen.
 • Voer een controleprocedure in voor per e-mail ontvangen betalingsverzoeken.
 • Stel meldingsroutines vast om fraude te bestrijden.
 • Controleer informatie op je bedrijfswebsite, beperk de informatie en wees voorzichtig met sociale media.
 • Upgrade en update je technische beveiliging.
 • Contacteer steeds de politie bij fraudepogingen, zelfs als je niet in de val bent getrapt.

Als medewerker

 • Deel geen informatie over de hiërarchie, veiligheid of procedures van het bedrijf.
 • Open nooit verdachte links of bijlagen in e-mails.
 • Wees vooral voorzichtig wanneer je je persoonlijke e-mail nakijkt op de bedrijfscomputers.
 • Controleer e-mailadressen altijd zorgvuldig bij gevoelige informatie/overschrijvingen.
 • Bij twijfel over een betalingsopdracht, raadpleeg een bevoegde collega.
 • Volg strikt de bestaande beveiligingsprocedures voor betalingen en aanbestedingen.
 • Sla geen stappen over en geef niet toe aan druk.
 • Beperk informatie en wees voorzichtig met sociale media.
 • Ontvang je een verdachte mail of telefoonoproep, verwittig dan altijd je IT-afdeling.