Nieuwe wijkinspecteur te Holsbeek

Op 01 oktober 2018 is inspecteur Sven Bloemen in dienst getreden bij de politiezone Lubbeek. Hij zal als nieuwe wijkinspecteur voor de gemeente Holsbeek het gebied rond Kortijk-Dutsel voor zijn rekening nemen.

De nieuwe medewerker werkte in het verleden bij defensie, waar hij ondermeer in stond voor de opleiding & training van militairen die op buitenlandse missies vertrokken. Gelet op diens ervaring wil de politiezone Lubbeek hem ook inschakelen in de trainingen geweldbeheersing.